Universiteit Leiden

nl en

1963-1993: CML Rev. en de ontwikkeling van de academische kennis over EU-recht

Als onderdeel van haar doctoraalstudie aan de Universiteit van Kopenhagen onderzocht Dr Rebekka Byberg de geschiedenis van de Common Market Law Review van 1963 tot 1993 in een boeiend artikel dat de evolutie van het Europees recht als academische discipline illustreert.

Rebekka's werk werpt niet alleen licht op de ontwikkeling van CML Rev. gedurende de eerste drie decennia van zijn bestaan, maar illustreert ook de evolutie van het Europees recht als academische discipline. Op basis van de fysieke archieven van het tijdschrift en interviews met sleutelfiguren uit de geschiedenis van CML Rev. toont Rebekka onder meer aan hoe Europeesrechtelijke wetenschappers in de jaren zestig en zeventig bijdroegen tot de versterking van de bevoegdheden van het Hof van Justitie, terwijl zij vanaf de jaren tachtig constructieve kritiek leverden toen het Hof zijn positie consolideerde, en hoe de banden van het tijdschrift met de Europese Commissie in het begin van de jaren negentig geleidelijk werden verbroken toen de Europeesrechtelijke academische wereld een fase van professionele volwassenheid bereikte. Wij spraken met Rebekka ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het tijdschrift.

Het volledige interview is te vinden op onze Engelstalige website. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.