Universiteit Leiden

nl en

Rowie Stolk per 1 april aangesteld bij Empirical Legal Studies

Vanaf 1 april is Rowie Stolk vanuit de afdeling Staats- en bestuursrecht voor 0,7 fte verbonden aan Empirical Legal Studies Leiden (ELS@Leiden). ELS biedt een platform om juristen en sociaalwetenschappers bij elkaar te brengen om tezamen juridische vragen te onderzoeken. Er wordt gebruikgemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve methoden om onderzoek te doen naar law in action en aannames die ten grondslag liggen aan het recht.

In navolging op haar proefschriftonderzoek naar de legitimiteit en effectiviteit van belangenorganisaties die procederen tegen de overheid, zal Rowie zich als ELS-UD bezig gaan houden met interdisciplinair en empirisch onderzoek naar de bescherming van kwetsbare belangen binnen het bestuurs(proces)recht. Daarbij kan het gaan om belangen die stemloos zijn (zoals het milieu), maar ook groepen die ondervertegenwoordigd en/of impopulair zijn binnen het politieke besluitvormingsproces en/of die niet over voldoende middelen, kennis of ervaring beschikken of anderszins drempels ervaren om rechtsbescherming te zoeken.

Rowie Stolk

Door theorie, kennis en inzichten vanuit juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines samen te brengen en aan te vullen met empirische inzichten wil Rowie onderzoeken hoe de bescherming van kwetsbare belangen eruit ziet in het bestuurlijke besluitvormingsproces en bij de bestuursrechter en waar ruimte bestaat voor verbetering.  

Ook in haar onderwijs vindt Rowie het van belang om juridische kennis aan te vullen met empirische en interdisciplinaire inzichten. Zo biedt zij studenten die dat leuk vinden de mogelijkheid om empirische en/of interdisciplinaire componenten in hun scriptieonderzoek op te nemen. Vanaf volgend studiejaar zal Rowie voor het Priv-Prac vak Bestuursrechtelijke Vraagstukken gedurende tien weken een tutorial-track verzorgen over ‘kwetsbare belangen in het bestuursrecht’. Studenten zullen daarin via verschillende soorten (praktijk)opdrachten kennismaken met niet-juridische bronnen en mede op basis daarvan kritisch reflecteren op de inrichting van het bestuurs(proces)recht.

ELS is naast Conflictoplossende Instituties een van de twee speerpunten binnen het Nederlands Sectorplan Rechtsgeleerdheid waar de Leiden Law School zich op richt. Naast het verrichten van onderzoek met een interdisciplinair en empirisch component zal Rowie de rol van coördinator op zich nemen binnen het Leidse ELS-team. Als coördinator zet zij zich in voor de facultaire doelstellingen op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek en onderwijs alsook voor de Netherlands Academy for Empirical Legal Studies. De landelijke ELS Academy is een initiatief van verschillende Nederlandse universiteiten en richt zich op het samenbrengen, onderwijzen en ondersteunen van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van empirische methodes in juridisch relevante onderzoeken. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.