Universiteit Leiden

nl en

Michiel Tjepkema benoemd tot hoogleraar bij de Open Universiteit

Per 1 maart 2023 is Michiel Tjepkema benoemd tot hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade bij de Open Universiteit. Tjepkema is voormalig universitair hoofddocent van de afdeling Staats- en bestuursrecht en nog steeds als gastmedewerker aan deze afdeling verbonden.

Het doel van de leerstoel is de ontwikkeling van hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek en postacademisch onderwijs over overheidsaansprakelijkheid en de afwikkeling van mijnbouwschade. Als leerstoelhouder zal Michiel Tjepkema zich richten op verschillende bestuursrechtelijke en civielrechtelijke vragen rond de schadeafwikkeling. Zijn onderzoek zal zich niet alleen richten op vragen naar juridische aspecten als causaliteit en bewijs, maar ook op de doelmatige en effici├źnte vormgeving van het proces van schadevergoeding. Ook wil hij onderzoeken hoe bestuursorganen zich op een dienstbare wijze kunnen opstellen en zo de problemen van burgers niet louter vanuit een strikt juridische invalshoek kunnen benaderen. Daarbij zullen ook lessen kunnen worden getrokken uit wat er goed en minder goed is gegaan rond de afwikkeling van mijnbouwschade in Groningen.

 Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.