Universiteit Leiden

nl en

Een week zonder vlees en zuivel? Dit vindt duurzaamdheidsexpert Arnold Tukker

Naar sprookjes luisteren, of lastige feiten omarmen? Met dat laatste komen we een stuk verder, aldus hoogleraar Industriële ecologie Arnold Tukker. Ter gelegenheid van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel schrijft hij in de Telegraaf waarom matigen met vlees en zuivel goed is voor mens, dier en milieu.

Er zijn heel veel dieren nodig om genoeg vlees en zuivel te produceren voor de alsmaar groeiende wereldbevolking. Tukker benadrukt dat met cijfers: als je het gewicht van alle zoogdieren op aarde bij elkaar optelt, maakt de aan mensen dienstbare veestapel daar maar liefst 62% van uit. Ter vergelijking: het totaal aan beren, olifanten en andere wilde zoogdieren is maar 4%. ‘Wereldwijd gaat maar liefst 40% van de voedingswaarde van alle akkerbouw naar veevoer’, vertelt Tukker. ‘Dat ruimtebeslag zet de biodiversiteit onder druk, en kan leiden tot ontbossing en een verergering van het koolstofprobleem.’  

Maar ook minder grasland gebruiken voor veeteelt heeft voordelen, ziet collega en bioloog Maarten Schrama in het Polderlab. Tukker: ‘Ander grondgebruik kan bodemdaling omzetten in bodemstijging, en verwildering van grasland haalt veel koolstof uit de lucht. En over dierenwelzijn heb ik het dan nog niet gehad.’

Hanteer lastige feiten als bron van innovatie

Tukker is zich ervan bewust dat zijn kwestie spanning oproept. ‘Er zijn banen en inkomens mee gemoeid. Maar economische verandering is van alle tijden. Ondernemers kunnen twee kanten op: luisteren naar mensen die een sprookjeswereld scheppen en feiten vaak ontkennen. Of die lastige feiten hanteren als bron van innovatie. Die laatsten komen verder.’ 

Als voorbeeld noemt Tukker het project op Schiermonnikoog van collega-hoogleraar Jan Willem Erisman. Om het stikstofprobleem op te lossen gooiden boeren daar hun business-model om waardoor ze nu met een kleinere veestapel toch een winstgevend en bovendien duurzaam bedrijf hebben.

‘Wij wetenschappers mógen geen sprookjesvertellers worden.’

Win-win voor jezelf, dierenwelzijn en milieu

Tukker: ‘Wij wetenschappers mógen geen sprookjesvertellers worden. De win-win van matig met vlees en zuivel is al zo vaak en zo ondubbelzinnig aangetoond.’ Want het heeft ook nog eens voordelen voor de gezondheid.  

‘Laat daarom niemand zich van de wijs brengen. Matigen met vlees en zuivel en dat slim vervangen is goed voor jezelf, het dierenwelzijn, de biodiversiteit en vermindering van het koolstofprobleem!’ 

Lees het hele stuk van Tukker, en ook de reacties en andere inzendingen over deze kwestie op Telegraaf.nl - Matigen goed voor dier, mens en milieu.

De Nationale Week zonder Vlees & Zuivel vindt plaats van 6 t/m 12 maart 2023.

Doe mee!
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.