Universiteit Leiden

nl en

Stikstofprofessor overhandigt boek aan stikstofminister

De natuur versterken en tegelijk investeren in toekomstbestendige landbouw. Dat is de opdracht van minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof. Het is ook het levenswerk van de Leidse hoogleraar Jan Willem Erisman. Hij doet al zijn hele carrière onderzoek naar stikstof en laat zien dat het kan, natuur én landbouw. Op 9 juni bood hij zijn boek "De melkveerevolutie. De lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog" aan de minister aan.

Den Haag, 9 juni, 9.30 uur, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Minister Van der Wal neemt uitgebreid de tijd om het net verschenen boek van Jan Willem Erisman in ontvangst te nemen. Erisman schreef het samen met freelance journalist Koen van Wijk. In het boek neemt hij Schiermonnikoog als voorbeeld en laat zien hoe veehouders daar anders gingen boeren: meer gericht op biodiversiteit en een veerkrachtig ecologisch voedselsysteem.

'Steun in de rug voor mijn beleid'

De minister kende het voorbeeld van Schiermonnikoog al. Ze vindt het inspirerend en hoopvol. Blij met het boek is ze ook. ‘Dit gaat mij helpen,’ licht ze toe. ‘Het is een steun in de rug voor mijn beleid.’

Erisman hoopt dat lezers het stikstofprobleem beter gaan begrijpen. Wat zijn de drijfveren van de boeren? Maar ook: in wat voor systeem zitten ze vast? ‘Ik ben ervan overtuigd dat meer begrip leidt tot meer samenwerking en uiteindelijk tot goede oplossingen voor iedereen. Ik hoop ook dat boeren zien dat zij zelf mee kunnen werken aan een duurzame toekomst.'

Het onderwerp voor een breed publiek inzichtelijk

Voor wat betreft de minister hoopt Erisman vooral dat ze uit zijn boek dezelfde lessen haalt die hij ooit zelf leerde. ‘En dat ze die toepast in de beleidsvorming’, voegt hij toe. ‘Het stikstofprobleem is heel complex. Met De melkveerevolutie wil ik het onderwerp voor een breed publiek én beleidsmakers inzichtelijk maken.’ Want ook daar doet hij onderzoek voor, om de politiek en de landbouwsector van goed onderbouwde data te voorzien.

'De politieke discussie is gebaat bij degelijke kennis en goede onderbouwing'

De rol van de wetenschap in de stikstofproblematiek is voor Erisman wat dat betreft duidelijk. ‘De wetenschap kan het probleem niet oplossen, maar wel voor de juiste feiten zorgen én de succesverhalen vertellen zoals over Schiermonnikoog’, legt hij enthousiast uit. ‘De politieke discussie is gebaat bij degelijke kennis en goede onderbouwing. Maar het is uiteindelijk aan de politici en beleidsmakers zelf wat ze met die wetenschap doen.’

Leids onderzoek naar een leefbare aarde

En dat is ook wat Jan Willem Erisman aan de Universiteit Leiden in de praktijk brengt. Met het onderzoeksnetwerk Liveable Planet werkt hij samen met wetenschappers uit verschillende faculteiten. Samen zoeken ze onderbouwing voor oplossingen voor een duurzame toekomst van onze planeet.

Terwijl de stikstofcrisis Nederland in de greep houdt en de melkveehouderij onder het vergrootglas ligt, zetten de boeren van Schiermonnikoog een rigoureuze stap. Ze geven een derde van hun melkkoeien op om de stikstofdepositie op de omringende natuur te beperken.

De veehouders van Schiermonnikoog omarmen een natuurinclusieve bedrijfsvoering die de biodiversiteit moet verbeteren en zorgt voor een veerkrachtig ecologisch voedselsysteem. Om de krimp in productie te compenseren, produceren de boeren nu hun eigen kaasmerk ‘Van Schier’.

De melkveerevolutie is een leerzaam en verhelderend boek over de transitie naar een duurzame landbouw, voor alle boeren, ondernemers in de agrobusiness, landschapsspecialisten, bestuurders en beleidsontwikkelaars in heel Nederland. Het kabinet Rutte IV heeft 25 miljard uitgetrokken om de doelen voor stikstof, waterkwaliteit en klimaat te halen in 2030. Een groot deel daarvan gaat naar zogenaamde gebiedsprocessen waarvoor de ontwikkelingen op Schiermonnikoog als voorbeeld dienen.

De melkveerevolutie. De lessen van de landbouwtransitie op Schiermonnikoog, Jan Willem Erisman & Koen van Wijk, ISBN 9789056158651, verschenen bij Noordboek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.