Universiteit Leiden

nl en
Anna Loh

Warja Tolstoj winnaar Ted Meijerprijs

Warja Tolstoj, alumna Kunstgeschiedenis, heeft de Ted Meijerprijs 2021 gewonnen. De prijs is vernoemd naar de voormalige directeur van het KNIR (Koninklijk Nederlands Instituut in Rome) en wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste MA/ReMa-scriptie of PhD in de Geesteswetenschappen.

Warja Tolstoj

Tolstoj won de prijs met haar scriptie  'Domine Quo Vadis: Appropriation, Veneration and Fabrication, Traces of the Divine', die ze schreef onder begeleiding van Stijn Bussels in het kader van haar afstuderen aan de research master Arts & Culture.

Tolstoj gebruikte het reliek van de voetstappen van Christus in de Chiesa del Domine Quo Vadis aan de Via Appia in Rome als casestudy om de reproductie en het hergebruik van heilige voorwerpen in het vroegmoderne Rome te onderzoeken. Het reliek, een plaat van wit marmer met voetstappen in contra-reliëf, is een kopie van een Romeinse ex-voto. Toen Rome christelijk werd, eigenden de christenen zich het reliek toe als christelijk. Sinds de negende eeuw werden deze voorwerpen vereerd als de voetstappen die Christus achterliet tijdens zijn ontmoeting met de heilige Petrus op de Via Appia, en dienden ze als materieel bewijs van de aanwezigheid van de heilige Petrus in de Eeuwige Stad. Tolstoj was geïntrigeerd door vragen als: kunnen we dergelijke herproducties beschouwen als een productie van het heilige en zo ja, wat betekent dit voor de religieuze waarde van het reliek, de geloofwaardigheid van de plaats van verering en, in het geval van relieken die verband houden met de heilige Petrus, voor het gezag van de katholieke kerk in Rome?

Het reliek waarnaar Tolstoj onderzoek deed.

Verrassing

De prijs kwam als een verrassing: Tolstoj had de focus van haar scriptie drastisch moeten verleggen vanwege de coronapandemie: ‘Ik had het geluk dat ik een groot deel van het onderzoek in Rome kon doen, dankzij de KNIR RMA Beurs. De meeste bibliotheken en archieven bleven echter gesloten tijdens de pandemie. Ik had me voorgesteld de prachtige archieven van Rome af te struinen op zoek naar historische schatten. In plaats daarvan besloot ik de methodologische mogelijkheden te verkennen om een gelaagde casestudy in zijn geheel te conceptualiseren, zonder daarbij de focus op de delen te verliezen. Hierdoor kon ik me niet alleen richten op het historisch verslag, maar ook de religieuze dimensie van mijn casestudy benadrukken. Ik ontdekte hoe objecten bemiddelaars van het goddelijke kunnen worden, die de religieuze praktijken van gelovigen belichamen.’

Bevindingen onderbouwen

Met de Ted Meijer prijs hoopt Tolstoj haar bevindingen te onderbouwen met bronnenanalyse en haar onderzoek naar de constructie van institutionele religieuze identiteit en de productie van het heilige in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Rome te verdiepen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.