Universiteit Leiden

nl en

Daniëlla Dam-de Jong benoemd tot hoogleraar Internationaal recht inzake duurzame ontwikkeling

Daniëlla Dam-de Jong is met ingang van 1 februari 2023 benoemd tot hoogleraar op de nieuwe leerstoel International Sustainable Development Law aan het Grotius Centre for International Legal Studies van de Universiteit Leiden. Haar expertise ligt op het gebied van duurzame ontwikkeling, met de nadruk op het beheer van natuurlijke hulpbronnen en vredesopbouw.

In haar nieuwe functie zal Daniëlla zich richten op de ontwikkeling van het internationaal recht inzake duurzame ontwikkeling als een afzonderlijk deelgebied van het internationaal recht. Zij zal specifieke aandacht besteden aan de wijze waarop dit rechtsgebied kan bijdragen aan de aanpak van spanningen tussen economische, sociale en milieuoverwegingen, zoals die tot uiting komen in de Sustainable Development Goals (de SDG's) van de Verenigde Naties. Ook zal zij nieuwe en bestaande vormen van transnationaal bestuur bestuderen, zoals bepleit in SDG 17 over het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Daniëlla zal verder synergieën onderzoeken met onderzoek naar duurzame ontwikkeling dat wordt uitgevoerd in andere afdelingen van de Leiden Law School en andere faculteiten van de Universiteit Leiden.

Daniëlla werkt sinds 2007 voor het Grotius Centre for International Legal Studies, eerst als promovendus en later als universitair docent en hoofddocent. Ze heeft veel geschreven en geadviseerd over duurzame ontwikkeling en de verbanden met internationale vrede en veiligheid. Zo publiceerde zij in 2015 een monografie over International Law and Governance of Natural Resources in Conflict and Post-Conflict Situations bij Cambridge University Press en verschijnt er een Research Handbook on International Law and Environmental Peacebuilding (in samenwerking met dr. Britta Sjöstedt van Lund University) in augustus 2023. Daniëlla is lid van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV), vice-voorzitter van de IUCN WCEL Specialist Group on Environmental Security and Conflict Law en een van de hoofdredacteuren van het Netherlands Yearbook of International Law.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.