Universiteit Leiden

nl en

Studenten ook in 2022 ‘zeer tevreden’ over hun opleiding

Bijna 3.000 studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen hebben de Nationale Studenten Enquête (NSE) ingevuld in het voorjaar van 2022. Met een respons van 38%, scoort de faculteit net iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

De NSE wordt niet voor niks afgenomen: met de antwoorden van de 2.910 studenten gaan de opleidingen en de faculteit aan de slag, zowel met wat er goed gaat en als met de punten die om extra aandacht vragen! Benieuwd naar hoe jouw opleiding scoort? Bekijk de resultaten per opleiding.

‘Uitstekende docenten en een goede betrokkenheid’

Op bijna alle thema’s geven de resultaten aan dat studenten ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn. Opvallend is dat de scores voor Geesteswetenschappen op bijna alle vlakken hoger zijn dan het gemiddelde van de universiteit.

Zoals de uitstekende docenten; daarover blijven studenten, net als in voorgaande jaren, erg positief. Daarnaast zijn studenten zeer te spreken over de inhoud en de internationale aspecten van hun opleiding, en over de betrokkenheid van docenten en het contact binnen de opleiding. Ook op de ontwikkeling van algemene vaardigheden kreeg de faculteit een hoog cijfer.

Aandachtspunt: voorbereiding op de arbeidsmarkt

Maar natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Zo scoort Geesteswetenschappen ook dit jaar gemiddeld gezien relatief lager op het thema ‘voorbereiding beroepsloopbaan’.  Gelukkig is er wel vooruitgang te zien: voor alle opleidingen is een duidelijke trend zichtbaar van toenemende tevredenheid. Studenten vinden dus dat de mate waarin en de wijze waarop zij worden voorbereid op de arbeidsmarkt verbeterd is.

Zo werden altijd veel activiteiten over arbeidsmarktvoorbereidings georganiseerd door de Humanities Career Service en hebben veel opleidingen nog een tandje bijgezet. Zo ging bijvoorbeeld het praktijkvak LEAP van start waarin studenten een journal maken. Kortom, een onderwerp waar de faculteit al mee bezig is en zich ook de komende jaren voor in zal zetten!

Pluspunt: internationale aspecten van de opleiding

Geesteswetenschappen studenten zijn al jarenlang zeer positief over de internationale aspecten van hun opleiding, vooral tijdens hun bachelor. Ook in 2022 was dit zo: de faculteit tekende sterk positief af bij het universitaire gemiddelde.

Voor de geesteswetenschappen lijkt een internationale oriëntatie vanzelfsprekend; cultuuruitingen uit alle werelddelen en van alle tijden vormen object van onderzoek en studie. Veel opleidingen stimuleren studenten daarom om een periode in het buitenland te studeren, er een stage te volgen of veldwerk te doen. Nu de pandemie achter de rug lijkt, is die internationale mobiliteit gelukkig weer steeds beter mogelijk.

De internationale oriëntatie is ook te zien in de  studenten- en stafpopulatie. Ook studenten die geen fysieke grenzen passeren tijdens hun studie komen bij Geesteswetenschappen veelvuldig in contact met de wereldwijde verscheidenheid aan talen en culturen. In deze internationale leeromgeving blijven opleidingen verder werken om studenten voor te bereiden op een arbeidsmarkt die vraagt om academici die mondiale vraagstukken kunnen duiden, die daarvoor oplossingen kunnen aandragen en die daarbij oog hebben voor een multiculturele context.

Meepraten over jouw onderwijs?

Op welke manieren wil je voorbereid worden op de arbeidsmarkt? Heb je goede ideeën over onderwijs- of toetsvormen? Als je mee wilt praten over deze of andere onderwerpen, neem dan contact op met de opleidingscommissie van jouw studie, of stuur een mail naar de assessor, Anne Wellink, via assessor@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.