Universiteit Leiden

nl en

3472 studenten vulden de Nationale Studenten Enquête in

Maar liefst 3.472 studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen hebben de Nationale Studenten Enquête (NSE) ingevuld in het voorjaar van 2021. Dat komt neer op een responspercentage van 46%, wat een stuk hoger ligt dan voorgaande jaren. Met de resultaten kunnen opleidingen en de faculteit aan de slag: met wat er goed gaat en met de punten die om extra aandacht vragen. Bekijk de resultaten per opleiding.

Veel tevredenheid, zeker over de docenten

De resultaten van de NSE 2021 laten over een breed scala aan thema’s tevreden tot zeer tevreden studenten zien. Dat is een opsteker voor iedereen, aangezien de NSE 2021 middenin de coronacrisis werd afgenomen. De resultaten voor de Faculteit Geesteswetenschappen steken daarbij op bijna alle vlakken positief af ten opzichte van het gemiddelde van de universiteit. Zoals de uitstekende docenten, daarover zijn studenten erg positief. Daarnaast zijn studenten van Geesteswetenschappen zeer te spreken over de inhoud van de opleiding, de betrokkenheid van docenten en het contact binnen de opleiding. Ook op de ontwikkeling van algemene en wetenschappelijke vaardigheden scoort de faculteit hoog.

Aandachtspunten, waaronder voorbereiding beroepsloopbaan

Maar natuurlijk zijn er ook aandachtspunten. Zo scoort Geesteswetenschappen gemiddeld gezien relatief lager op het thema ‘voorbereiding beroepsloopbaan’. De tevredenheid is op het thema ‘afstandsonderwijs’ is weliswaar iets groter, maar ook dat onderwerp blijft aandacht vragen.

Wat doet de faculteit allemaal aan voorbereiding op de beroepsloopbaan?

Rond de voorbereiding op de arbeidsmarkt worden al veel activiteiten door de Humanities Career Service en de opleidingen uitgevoerd. Waaronder bijeenkomsten met alumni en andere vertegenwoordigers uit de praktijk die een goed beeld kunnen geven van het werken na je studie. In de afgelopen vier jaar hebben meer dan 20 opleidingen meegedaan aan een universitair project om arbeidsmarktvoorbereiding zichtbaarder te maken.

De meeste van deze opleidingen scoren hoger op het thema ‘beroepsloopbaan’. Een recent voorbeeld van onderwijsvernieuwing gericht op voorbereiding op de arbeidsmarkt waarbij studenten betrokken zijn, is het tijdschrift LEAP waarin masterstudenten hun wetenschappelijke artikelen publiceren. Door deze verbinding tussen onderwijs en onderzoek worden studenten beter voorbereid op een wetenschappelijke carrière. De ervaringen met Arbeidsmarktvoorbereiding in het onderwijs worden binnen de faculteit gebruikt om ook andere opleidingen binnen de faculteit op dat punt te kunnen verbeteren.

Daarnaast ontwikkelt de Faculteit praktijkvakken, waarin derdejaars bachelorstudenten leren hun opgedane kennis en vaardigheden te relateren aan de praktijk van diverse potentiële werkomgevingen. Deze praktijkvakken zijn inmiddels geïntroduceerd bij de opleidingen International Studies, Urban Studies en Japanstudies. De introductie bij nog meer opleidingen staat in de planning.

Sinds november 2020 werkt de faculteit samen met Randstad: Randstad deelt haar expertise over de arbeidsmarkt met zowel studenten als docenten en bemiddelt in de zoektocht naar een passende (bij)baan.  

Wil je weten in welke sectoren en banen alumni van Geesteswetenschappen zoal terechtkomen? Lees over het arbeidsmarktonderzoek onder Leidse alumni Geesteswetenschappen die afgestudeerd zijn in de periode 2016-2019 én lees verschillende verhalen van de alumni zelf.

Ga naar Baan na je studie

Wat doet de faculteit op het gebied van afstandsonderwijs?

De docenten hebben zich inmiddels nog meer facetten van online en hybride onderwijs eigen gemaakt, daarbij ondersteund door ECOLe met digitale tools en hulp bij online toetsing. Daarnaast zijn veel onderwijszalen nu technisch uitgerust voor hybride onderwijs. De faculteit verzamelt de goede ervaringen met online onderwijs van en voor docenten, zodat afstandsonderwijs, waar nodig of gewenst, optimaal ingezet kan blijven worden in de toekomst.

Bekijk de resultaten van de NSE enquete

Bekijk de facultaire resultaten van de NSE 2021. Selecteer het opleidingstabblad om de resultaten van jouw opleiding te zien.  

Meepraten?

Op welke manieren wil je voorbereid worden op de arbeidsmarkt? Hoe kunnen faculteit of opleidingen het online of hybride onderwijs verbeteren? Als je mee wilt praten over deze onderwerpen, neem dan contact op met de opleidingscommissie van jouw studie, of stuur een mail naar de assessor, Ebrar Kaya,  via assessor@hum.leidenuniv.nl. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.