Universiteit Leiden

nl en

Scriptieprijzen voor Bettina Schmiedler en Till Steinkamp

De Rechtenfaculteit heeft prijzen voor beste scriptie uitgereikt aan twee studenten van de Master in Law and Society van het Van Vollenhove Instituut.

Bettina Schmiedler, die in september 2022 afstudeerde, won de eerste prijs voor haar scriptie ‘Can Climate Lititgation Put Enhanced Climate Governance on the Road?’.  Schmiedler’s scriptie onderzocht de rol van klimaatprocedures in de veranderende visie op verantwoordelijkheid van bedrijven met betrekking tot het beperken van klimaatsverandering in de Duitse autobranche. Gebruik makend van empirisch onderzoek waaronder interviews met specialisten in duurzaamheid uit de autobranche en NGO’s die bezig zijn met klimaatprocedures, maar ook van juridische analyses, ging Schmiedler dieper in op de tegenstrijdige visies over corporate responsibility met betrekking tot dit soort cases. Schmiedler doet momenteel onderzoek als stagiaire bij het Impact Institute Amsterdam. 

Till Steinkamp, die ook in september 2022 afstudeerde, won de derde prijs voor zijn scriptie ‘Intergenerational Justice as a Lever to Impact Climate Policies?’ Lessons from the Complainant Perspective on Germany’s 2021 Climate Constitutional Ruling’. Steinkamp’s scriptie onderzocht openbare klimaatsveranderingsprocessen vanuit het oogpunt van de aanklager in Neubauer, et. al. v. Duitsland, de klimaatzaak waarover het Duitse Federale Gerechtshof in 2021 een uitspraak deed. Door middel van interviews met advocaten en activisten, toonde Steinkamp’s scriptie het belang van de klimaatbeweging bij het framen van het onderwerp klimaatsverandering binnen de samenleving en daarmee dus voor het leggen van de fundering voor de juridische uitspraak over de rechten van toekomstige generaties. Steinkamp is tegenwoordig werkzaam als Bluebook Trainee bij het Europese Emergency Response Coordination Centre in Brussel. 

Beide studenten hebben de Master in Law and Society: Governance and Global Development met eervolle vermelding afgerond. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.