Universiteit Leiden

nl en

AI-programma ROBUST ontvangt 25 miljoen euro van NWO

Het samenwerkingsverband ROBUST, een initiatief van het Nederlandse Innovation Center Artificial Intelligence (ICAI), ontvangt 25 miljoen euro van NWO voor het versterken van fundamenteel AI-onderzoek. Het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma SAILS maakt deel uit van ROBUST.

ROBUST is een samenwerkingsverband van 17 kennisinstituten, 19 sponsorbedrijven en 15 civiel-sociale organisaties uit Nederland. De Universiteit van Amsterdam (UvA) leidt het programma, het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma SAILS maakt deel uit van ROBUST. Het verband heeft als doel om AI-kennis en -onderzoek in Nederland te versterken door middel van fundamenteel AI-onderzoek. ROBUST richt zich primair op de ontwikkeling van betrouwbare AI-technologie die kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld in de sectoren zorg, transport, media, voedsel en energie. NWO heeft besloten om 25 miljoen euro toe te kennen aan het verband, verspreid over de komende tien jaar. Het totale budget van ROBUST, dat verder onder meer afkomstig is van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van bedrijven, bedraagt 87,7 miljoen euro.

AI4MRI-lab

Binnen het ROBUST-programma zullen het LUMC, de Universiteit Leiden en Philips samen een nieuw laboratorium opzetten waarin AI helpt om MRI-scans te versnellen en te verbeteren. Dit lab, met de naam AI4MRI, is onderdeel van het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma SAILS, dat zich te doel stelt om Leids AI-onderzoek te versterken. Het lab zal zich richten op het sneller laten verlopen van MRI-scans en het vinden oplossingen voor het maken van goede scans terwijl patiënten toch licht bewegen. Daarnaast zal de Leidse onderzoeksgroep van hoogleraar Bram Klievink (faculteit Governance and Global Affairs) binnen het lab kijken naar de effecten van de nieuwe technologie op de werkvloer. ‘Dit ICAI-lab is een enorme mijlpaal voor het SAILS-programma, waarbij diepgravende kennis uit diverse faculteiten op gebied van de mens en kunstmatige intelligentie bij elkaar komt’, zegt Joost Batenburg, wetenschappelijk directeur van SAILS.

170 nieuwe promovendi

Door de komst van ROBUST breidt het ICAI flink uit. Het lab AI4MRI is een van de zeventien nieuwe labs die onder de ROBUST-paraplu zullen worden opgericht en onderdeel zullen uitmaken van het ICAI. Daarmee komt het totaal aantal ICAI-labs op 46. ROBUST zal in het komende jaar maar liefst 85 promovendi werven, en over vijf jaar nog eens 85 promovendi.

Maarten de Rijke, hoogleraar Artificial Intelligence and Information Retrieval aan de UvA, is de programmaleider van ROBUST. ‘Wat ROBUST uniek maakt is het feit dat de labs niet alleen zullen bijdragen aan economische en technologische doelstellingen, maar ook aan VN-doelstellingen om armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering te bestrijden’, zegt De Rijke. ‘Een belangrijk doel van alle projecten is om betrouwbare AI-systemen te optimaliseren op gebied van precisie, reproductie, weerbaarheid, transparantie en veiligheid.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.