Universiteit Leiden

nl en

Duurzaamheidsverslag 2021: verder werken aan verkleinen CO2-voetafdruk

De Universiteit Leiden heeft in 2021 verder gewerkt aan het verkleinen van haar CO2-voetafdruk door zuiniger om te gaan met grondstoffen en het energieverbruik structureel te verminderen. Dat is te lezen in het Duurzaamheidsverslag 2021.

De Universiteit Leiden heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, zegt CvB-voorzitter Annetje Ottow. ‘Met het verzamelen en samenbrengen van onze inspanningen zien we waar we als organisatie staan ten opzichte van onze duurzaamheidsambities. Transparant rapporteren over onze resultaten stelt ons in staat onze duurzaamheidstransitie te volgen en bij te sturen.’

Duurzaam onderwijs en onderzoek

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het onderwijs en onderzoek van de Universiteit Leiden. Een voorbeeld van duurzaam wetenschappelijk onderzoek is het ‘living lab’ Vrouwe Vennepolder bij Oude Ade, een dorp in de buurt van Leiden. In 2021 zijn Leidse wetenschappers, in samenwerking met burgers en boeren, een project gestart waarin onderzocht gaat worden hoe veenweidegrond duurzaam beheerd kan worden.

Ook zijn er in 2021 verschillende initiatieven ontplooid om duurzaamheid te integreren in het onderwijs. Zo werd de nieuwe honours class ‘Circular economy: from challenge to opportunity’ voor het eerst aangeboden. Ook konden studenten deelnemen aan ‘Interdisciplinary Thesis Labs’ bij het Centre for Sustainability. Bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) worden in toenemende mate duurzaamheidsthema’s geïntegreerd in bestaande vakken en studenten kiezen deze thema’s steeds vaker voor hun opdrachten, onderzoek of scriptie. Uit een inventarisatie onder studenten bleek dat zij vinden dat in hun studieprogramma’s meer aandacht moet worden besteed aan duurzaamheid. Duurzaamheid in het onderwijs zal daarom een belangrijk speerpunt worden in de Duurzaamheidsuitvoeringsagenda 2023-2026 die in de loop van 2023 gepubliceerd zal worden.

Energietransitie

De universiteit streeft naar een energietransitie: fossiele brandstoffen moeten plaats maken voor duurzame energiebronnen als zonne-, water- en windenergie. Dit gebeurt op drie manieren: door het energieverbruik te verminderen, door zelf duurzame energie op te wekken en door duurzame energie in te kopen.

De universiteit wekt zelf elektriciteit op met zonnepanelen en een warmte-krachtkoppeling (WKK). In 2021 is hiermee respectievelijk 598.262 kWh en 238.343 kWh opgewekt. Het stroomverbruik was in 2021 9,2 procent lager dan in 2019. De invloed van de coronapandemie was hier duidelijk zichtbaar.

Meer weten over de resultaten, activiteiten en plannen in het kader van het universitaire duurzaamheidsbeleid? Bekijk het dossier ‘De duurzame universiteit’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.