Universiteit Leiden

nl en

Eerste lunchbijeenkomst van ‘Missie Menselijke maat’ een succes

Maatwerk bieden staat hoog op de politieke agenda, maar hoe doe je dat eigenlijk? Veel publieke organisaties worstelen met deze vraag. Welke bouwstenen zijn er nodig om maatwerk effectief te implementeren binnen een organisatie? Het Leiden Leadership Centre (LLC) organiseert de driedelige serie 'Missie Menselijke Maat' waarin professionals en academici met elkaar in gesprek gaan over hoe maatwerk in het beleid en dagelijks werk van publieke organisaties te realiseren. Voor de eerste lunchbijeenkomst afgelopen 4 november waren sprekers Alinda van Bruggen (Adviesbureau WagenaarHoes) en Bregje Mooren (Gemeente Den Haag) te gast om hun ervaring, visie en kennis door te geven over de 'bouwstenen' van maatwerk en het programma 'Maatwerk en Regie' aan meer dan twintig professionals en academici.

Bouwstenen van de menselijke maat

Vanuit de ervaringen in de praktijk over toepassing van maatwerk is het praktijkmodel 'bouwstenen voor de menselijke maat' ontstaan. Spreker van Alinda van Bruggen besprak de zeven bouwstenen voor het goed implementeren en toepassen van maatwerk in een organisatie. Maatwerk is een goed ingeburgerde term geworden in het publieke domein. Om die reden is het van belang om centraal te hebben wat er nu bedoeld wordt binnen een organisatie met ‘werken volgens de bedoeling’, een term die haast als synoniem gebruikt wordt voor het toepassen van maatwerk. Naast duidelijkheid over wat maatwerk is, is het adequaat signaleren van wanneer er afgewezen moet worden van de bestaande werkwijze van belang voor de menselijke maat. Het goed, tijdig en raak signaleren van als er iets fout gaat, helpt de organisatie met het voorkomen van een stroom klachten van burgers aan de achterzijde van het hulpproces. En een wel besproken kenmerk van maatwerk is het bieden van discretionaire ruimte aan de professional om daadwerkelijk maatwerk in hun dagelijks werk te kunnen implementeren.

Naast experts de ruimte gunnen, is het van belang dat er ruimte voor verantwoording is over maatwerk en vakwerk. Binnen deze bouwsteen gaat het om de vraag hoe en wanneer er verantwoording over maatwerk gevraagd wordt, in de organisatie en in de politiek. Voortbouwend op deze bouwsteen, is het kenmerk van vertrouwen creëren belangrijk voor zowel bestuurders als professionals en wordt zelfs als voorwaarde gezien om maatwerk te kunnen toepassen in de organisatie. Naast de bouwstenen over het effectief implementeren van maatwerk, is 'systeem leren' het basispunt van maatwerk. Hierin is het cruciaal dat er lessen worden getrokken uit diverse maatwerksituaties om op deze wijze aanpassingen in het systeem te vinden om het systeem te verbeteren.

Programma ‘Maatwerk en Regie’

Er is aandacht nodig op elk moment binnen de organisatie om maatwerk goed toe te passen. Spreker Bregje Mooren nam ons mee in het geïmplementeerde programma ‘Maatwerk & Regie’ binnen Gemeente Den Haag. De missie van publieke organisaties is om ‘de burger in één keer goed te kunnen helpen’. Maatwerk wordt hierin als middel gezien om dit doel te bereiken. Het programma helpt de organisatie daarnaast ook met aanscherpen van de werkwijze door te leren van en te reflecteren op de huidige systemen. Hierin hecht het programma veel waarde aan het begrip van samen leren, waarin diverse professionals binnen diverse afdelingen, organisaties en netwerken van elkaar kunnen leren door ervaringen en informatie te delen. Centraal in dit programma staat ‘de Doorbraak’ waarin diverse professionals van verschillende achtergronden hun perspectieven bundelen om maatwerk te leveren en op deze manier van elkaar te leren.

Serie lunchbijeenkomsten ‘Missie Menselijke Maat’

Op 2 december 2022 vindt de tweede lunchbijeenkomst 'Het leeratelier Maatwerk en Regie’ plaats. Hier gaan we dieper in op de impact van het trainingsprogramma van maatwerk in organisaties, waaronder Gemeente Den Haag. Lees meer over de lunchbijeenkomst op 2 december en schrijf je in!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.