Universiteit Leiden

nl en

Zes NWO-beurzen voor FGW’ers: dit gaan de wetenschappers doen

Zes projecten van de Faculteit Geesteswetenschappen hebben onlangs een subsidie van maximaal 750.000 euro uit de NWO Open Competitie ontvangen. Betrokken wetenschappers vertellen hoe ze dit geld gaan besteden.

Vervagende taalgrenzen – Felix Ameka, Maria del Carmen Parafita Couto, Enoch Aboh (UvA)

‘Mensen kunnen in hetzelfde gesprek verschillende talen gebruiken. Ook kunnen meertaligen hun talen combineren in één zin. Deze praktijk, bekend als code-switching, wordt in de Europese context vaak gestigmatiseerd, maar is gebruikelijk en geliefd in andere delen van de wereld waar meertaligheid de norm is. Daarom richt ons project zich op twee landen, Benin en Belize , waar het gebruik van meerdere talen de favoriete communicatieve praktijk is. ‘ 

Lees meer over dit project

Digitale oorlog in de Sahel: Fulani sociale netwerken in oorlog en cultureel geweld – Mirjam de Bruijn

‘Dit onderzoek probeert de conflicten in de Sahel te begrijpen als netwerkconflicten, in zowel online als offline netwerken. We nemen aan dat de informatie die in deze netwerken rondgaat ook een legitimatie kan zijn voor het extreme geweld dat deel is van de conflicten in de Sahel. Om daar meer grip op te krijgen, combineren we etnografie, of etnografie van internet- social media-etnografie (netnografie), met computermethoden.’ 

Lees meer over dit project. 

Cross-linguïstische eigenschappen van hoeveelheidsuitdrukkingen: de invloed van ons brein op taal – Jenny Doetjes

‘Om te begrijpen hoe taal in elkaar zit is heel veel informatie nodig over heel veel talen. Over sommige talen (zoals het Engels en het Nederlands) weten we al heel veel, maar om echt meer inzicht te krijgen in het verschijnsel taal moet ook naar andere talen gekeken worden. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn onderzoeksgroep meer inzicht te krijgen in de patronen in taal.’ 

Lees meer over dit project. 

Leren van je fouten: de ontwikkeling van woordproductie bij peuters – Claartje Levelt en Paula Fikkert (RU)

‘Om woorden goed uit te kunnen spreken moet er op verschillende niveaus tegelijk kennis aanwezig zijn én toegepast worden. Peuters spreken woorden vaak anders uit dan geoefende sprekers - voorbeelden zijn ‘bo’ voor brood, ‘tei’ voor trein en ‘fup’ voor soep - maar we weten nog steeds niet goed wat we aan het ontbreken van kennis en wat we aan het ontbreken van een vloeiend uitvoeringsproces kunnen toeschrijven. In dit project willen we systematisch onderzoeken waar de spraakproductie van jonge taalleerders hapert en hoe ze verbeteringen aanbrengen.’ 

Lees meer over dit project. 

De wereld van fragmenten – Antje Wessels

‘Romeinse Republikeinse Tragedies vormen een tekstcorpus dat uitsluitend in fragmenten bewaard is gebleven, maar tegelijkertijd een verhelderende interpretatiegeschiedenis heeft. We zien dat geleerden, zowel in de oudheid als in de moderne tijd, hebben geprobeerd de overgeleverde inhoud, van deze fragmenten aan te passen aan de kenmerken van hun vermeende model, de Griekse tragedie, in plaats van hun specifieke ‘Romeinsheid’ te erkennen. Wij zullen een digitaal platform ontwikkelen dat de vooroordelen over deze fragmentarische teksten zal helpen identificeren en beheren.’ 

Lees meer over dit project. 

Vergeten afkomst. Repercussies van het Nederlandse slavernijverleden in de Indische Oceaan – Nira Wickramasinghe

‘Slechts weinig mensen zijn zich ervan bewust dat Sri Lanka een cruciaal knooppunt was van de Nederlandse slavenhandel in de Indische Oceaan en dat het gebied het huidige Zuid-Afrika, Mauritius en Indonesië met elkaar verbond. Dit project herbekijkt vroege golven van Europese slavernij op het eiland, stelt vragen over de rol van slavenafstamming bij het (her)vormen van gemeenschappen in creoliserende koloniale voorsteden en analyseert de levensloop van de slaven en hun nakomelingen, die door de imperiale machten van de zeventiende tot negentiende eeuw naar het Nederlandse en later Britse Kaapstad werden verdreven.’ 

Lees meer over dit project.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.