Universiteit Leiden

nl en

Hoe kun je het publiek in je wetenschappelijk onderzoek betrekken?

Burgers uitnodigen om dieren te monitoren, planten te fotograferen of watermonsters te verzamelen. Het zijn enkele mogelijkheden van Citizen Science. Deze burgerwetenschap neemt toe in populariteit, als een effectieve en impactvolle wijze van data verzamelen, maar ook om de samenleving te betrekken bij de wetenschap. In Nature Reviews Methods Primers staat nu een gids voor milieuonderzoekers en ecologen, om hen te helpen Citizen Science in hun onderzoek te verwerken.

Margaret Gold

Margaret Gold is een van de auteurs van de publicatie. ‘Het is een tijdschrift dat de nieuwste en hoge kwaliteit onderzoeksmethoden laat zien, die echt een bijdrage kunnen leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Citizen Science past die beschrijving perfect,’ vertelt de onderzoeker van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) van Leiden Universiteit.

Een multidisciplinair team

Gold werkte samen met een groep internationale auteurs. Oorspronkelijk vroeg Nature aan co-auteur Mordechai Haklay om zijn inzichten over Citizen Science te delen. ‘Dat deed hij op een originele manier. Hij vormde het team door gebruik te maken van bekende technieken in Citizen Science: crowdsourcing en co-creatietechnieken. Zo verzamelde hij een groep met verschillende disciplines, achtergronden en op verschillende punten in hun carrière, en vormde een diverse groep van enthousiaste academici,’ legt Gold uit. ‘Ik mocht deelnemen door mijn brede kennis in de wetenschap achter Citizen Science. In Leiden leid ik het Citizen Science Lab van CWTS. Daarbij leg ik mij toe op burgermonitoringsnetwerken, de ‘Citizen Observatories’, die bijdragen aan  mileubestuur en -beleid.’

Citizen Science in mileuwetenschappen en ecologie

Het gepubliceerde artikel richt zich op mileuwetenschappers en ecologen. Met name in dit onderzoeksveld kan het publiek zijn steentje bijdragen, aldus Gold. ‘Met het monitoren van biodiversiteit, de gezondheid van een ecosysteem of milieuzaken zoals luchtvervuiling, maken veel handen licht werk. Daarnaast verbetert de onderzoekskwaliteit door de inzichten van de lokale bevolking.

Van probleemduiding tot evaluatie

Gold en collega’s categoriseren de onderzoeksopzet in zes fases. Voor elke fase bieden ze aandachtspunten om het publiek te betrekken. Daarnaast geven ze voorbeelden van toepassingen in de praktijk, en leggen ze uit hoe je kunt zorgen voor veilige en onbevooroordeelde datacollectie, samen met limitaties en optimalisaties van de aanpak.

‘Citizen Science verbetert de kwaliteit van onderzoek en de resultaten’

‘Citizen Science is meer dan alleen gemak voor de onderzoekers. Het verbetert de kwaliteit van het onderzoek en de resultaten,’ meent Gold. ‘Citizen Science stelt mensen in staat om betrokken te zijn in het wetenschappelijke proces, om data te verzamelen en delen. Maar ook om te helpen de uitkomsten te verspreiden en daaruit vervolgstappen te bedenken. Participanten kunnen zich bewuster worden van mileuproblemen, en de onderzoeker kan leren over lokale samenhangende verbanden en complicaties. Resultaten die zowel de onderzoeker als burgerparticipanten ten goede komen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.