Universiteit Leiden

nl en

Petra Sijpesteijn verkozen tot buitenlands corresponderend lid van de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

De Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (AIBL), een van de vijf academies die gezamenlijk het Institut de France vormen, heeft prof.dr. Petra Sijpesteijn verkozen tot buitenlands corresponderend lid (correspondant étranger), in de zetel van de beroemde egyptologe Edda Bresciani.

Prof.dr. Petra Sijpesteijn

De Académie des Inscriptions et Belles-Lettres is één van de oudste en meest gezaghebbende geleerde genootschappen van Europa. Ze is in 1663 gesticht en bestaat uit toonaangevende geleerden in een breed scala aan historische en filologische specialismen, verdeeld over de brede velden van de niet-westerse filologie, de oude geschiedenis, de mediëvistiek en de vroegmoderne en moderne wereld. De academie herbergt een groot aantal bijzonder belangrijke onderzoeksprojecten op het gebied van materiële en schriftelijke bronnen van over de hele wereld. De AIBL geeft het oudste nog lopende tijdschrift op het gebied van de geesteswetenschappen uit (het Journal des Savants, dat haast onafgebroken verschijnt sinds 1665) en heeft een lange traditie in het uitnodigen van gezaghebbende geleerden om nieuwe vondsten en nieuwe analyses te presenteren in haar maandelijkse bijeenkomsten in Parijs.

Petra Sijpesteijn is niet de enige Nederlandse geleerde die lid is van de Académie, maar momenteel wel het enige Nederlandse lid met een aanstelling aan een Nederlandse universiteit. Haar werk betreft de vroege geschiedenis van de Islamitische wereld en is gegrondvest in haar unieke expertise op het gebied van de lezing en analyse van vroege Arabische papyri. Deze onderzoekfocus heeft haar in staat gesteld het vakgebied van de vroege islamitische geschiedenis nieuw leven in te blazen door te laten zien hoe dynamisch en divers die wereld in werkelijkheid was.

Meer informatie over het werk van Petra Sijpesteijn is te vinden op haar universitaire profielpagina en de website van het onderzoekproject Embedding Conquest.

Voor meer informatie over de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, zie hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.