Universiteit Leiden

nl en

Toekomstige wetenschappers steunen met de universiteit in je testament

Door de universiteit in het testament op te nemen, steunt men toekomstige generaties van wetenschappers en studenten. Liesbeth van Biezen van het Leids Universiteits Fonds sprak met schenkers die hun erfenis nalaten aan de Leidse wetenschap om het onderwerp te onderzoeken.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om na te laten aan een goed doel. Een cultureel fonds bijvoorbeeld, of een onderwijsinstelling of universiteit. In de Verenigde Staten is het doneren aan een alma mater vrij normaal, in Nederland komt het minder voor. Vaak wordt de nalatenschap omgezet in subsidies richting een vakgebied of studierichting waar de schenker gepassioneerd over is.

Kans om te ontwikkelen

Elly van Dongen studeerde in 1971 Farmacie aan de Universiteit Leiden. Dit werd mogelijk gemaakt door een beurs, want geld voor studeren was er niet in het Rotterdamse gezin. Opgroeien in Rotterdam was wel een voordeel, vindt ze zelf: ‘Meisjes kregen in die stad meer mogelijkheden. Er zijn nog steeds mensen die niet kunnen gaan studeren als er geen passende beurs voor ze beschikbaar is. Ik draag er graag aan bij dat studenten net als ik zo’n mooie kans krijgen zich te ontwikkelen.' 

Van Dongen heeft bepaald dat haar nalatenschap voor studiebeurzen zal worden gebruikt. Het geeft haar een goed gevoel dat dit in het testament is vastgelegd. 'Je kan maar beter zelf kiezen wat er met je nalatenschap gebeurt.’ 

Elly van Dongen

Veelal alumni die nalaten

Het zijn vaak alumni die de universiteit opnemen in hun testament. Zij zijn gepassioneerd over een bepaald vakgebied en willen bijdragen aan belangrijke wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Een groep schenkers bestaat uit stellen zonder kinderen die graag jonge mensen steunen in hun ontwikkeling. Zij willen bijvoorbeeld studenten op weg helpen die anders niet in het buitenland zouden kunnen studeren.

‘De meeste mensen die ik spreek hebben zelf een ontzettend mooie studietijd beleefd en willen die kans doorgeven,’ vertelt Van Biezen. ‘Ze vinden het logisch dat je iets terugdoet voor je alma mater en zo schenkt aan een nieuwe generatie.’ 

Belangrijk om te delen

Tijdens het spreken van diegenen die openstaan voor het nalaten aan het Leids Universiteits Fonds, viel het Van Biezen op dat er maar weinig kennis over is. ‘Mensen gaan pas vanaf een bepaalde leeftijd nadenken of praten over hun nalatenschap. Een erfenis gaat automatisch naar de kinderen of naaste familie. Degenen die het Universiteits Fonds opnemen in hun testament zijn mensen die van hun vrienden horen dat er zoiets bestaat als nalaten aan een goed doel. Of ze kennen de mogelijkheid van andere fondsen, zoals gezondheidsfondsen of fondsen in de culturele sector.’

Op dit moment probeert Van Biezen nalatenschap als onderwerp zo breed mogelijk te verspreiden. Zodat het hier net zo normaal wordt om je oude universiteit op te nemen in je testament als in de Verenigde Staten. Want: ‘Voor de wetenschappers die zo’n subsidie krijgen betekent het een levensveranderende ervaring in het buitenland, een mooie kans op onderzoek in het veld, of een springplank naar een carrière in het academische veld.’

Tekst: Imme Visser

Voor het Leids Universiteits Fonds vervaardigde Liesbeth van Biezen een brochure over nalaten. Geïnteresseerd in meer informatie? Via de website kun je de brochure ‘Een gift voor de toekomst’ gratis aanvragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.