Universiteit Leiden

nl en

Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik verdedigen preadvies Nederlandse Juristen Vereniging

Op 10 juni a.s. verdedigen Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik hun NJV-preadvies getiteld Repressief bestuursrecht. In hun preadvies constateren zij dat het bestuursrecht de afgelopen decennia een stuk repressiever is geworden. Dit is niet alleen te zien aan de explosieve toename van het aantal bestuurlijke boetewetten (meer dan 150). Ook is er een enorme groei te zien in het aantal op te leggen herstelsancties; deze zijn weliswaar niet bestraffend van aard maar niet minder ingrijpend.

Hierbij valt onder meer te denken aan de intrekking van vergunningen, de sluiting van drugspanden, de ontneming van het Nederlanderschap en de oplegging van een huisverbod, om er slechts enkele te noemen. Stuk voor stuk ingrijpende maatregelen waarbij het de vraag is of de rechtsbescherming voldoende is verzekerd. Hetzelfde geldt voor toezichtsmiddelen waarbij gebruik wordt gemaakt van structurele observatie, het koppelen van bestanden (SyRI) en het gebruik van algoritmen. Moet deze rechtsbescherming meer worden ge├źnt op die bij bestraffende sancties? Moet er bij sommige ingrijpende maatregelen voorafgaand rechter verlof zijn, zoals ook in het strafrecht valt te zien? In hoeverre dient de evenredigheid hierbij een rol te spelen en welke actor uit de trias dient deze evenredigheid te verzekeren? Vele vragen die Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik in hun preadvies hopen te hebben beantwoord of tijdens de verdediging nog nader zullen uitwerken.  De preadviezen over burgerlijk recht en strafrecht staan ook in het teken van repressie. De ruim 150 jaar oude NJV is de enige algemene vereniging van juristen in Nederland

De jaarvergadering vindt plaats in Utrecht. Voor verder informatie (programma 10 juni en lid worden) zie www.njv.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.