Universiteit Leiden

nl en

Lessen van de pandemie vanuit studentperspectief

Marit Kruisdijk volgt de masteropleiding ‘Crisis and Security Management’, werkt als Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL) op het Heldring College in Den Haag én is als student-assistent verbonden aan de afdeling Onderwijsadvies en Kwaliteitszorg van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Zij bezocht namens PAL Leiden de ICAB conferentie van de landelijke bètafaculteiten met als thema ‘Lessons from the pandemic’ en doet hier haar verslag.

Geleerde lessen

Op 30 en 31 mei vond de ICAP-conferentie van 2022 (Innovation Centers Academic Bèta education) plaats in Wolfheze. De focus van deze conferentie lag op de lessen die geleerd zijn tijdens de COVID-19 pandemie en hoe dat het onderwijs heeft beïnvloed. De conferentie startte met een keynote van prof.dr. Jacqueline van Muijlwijk-Koezen (VU) over hoe het onderwijs werd geregeld tijdens de pandemie en de invloed ervan. Daarna was er een hoorcollege van prof.dr. Maarten Vansteenkiste (Universiteit Gent) over motivatie en hoe je studenten meer kan motiveren om actief mee te doen tijdens colleges en werkgroepen. Een belangrijke theorie voor motivatie die werd aangekaart was de self-determination theory.

Thema's

Vervolgens waren er vijf verschillende sessies die allemaal gingen over het artikel Academic discourse on education during the early part of the pandemic van Meulenbroeks et al., dat nog onder peerreview staat. Het artikel was opgedeeld in vijf thema’s: affect, teaching practice, teaching context, achievement and assessment, and equity. Elke workshop ging over een van deze thema’s.

Behouden of vergeten

Ik ging naar de achievement & assesment workshop, waarin we inventariseerden wat we wilden behouden van de pandemie en wat beter vergeten kon worden. Het was interessant om te zien dat we het over veel dingen eens waren, maar dat er ook per vak verschillen waren met wat wel en niet werkte. Online werkgroepen en proctoring zien we liever niet terug, maar online spreekuren en de flexibiliteit willen we wel graag behouden. Uiteindelijk kwamen bijna alle groepen tot dezelfde conclusie: dat er toch nog best veel dingen zijn die we graag terugzien, zoals de flexibiliteit, maar dat het ook jammer is dat veel studenten (nog) niet terugkeren naar de universiteit om in het echt lessen bij te wonen.

StudentinzetopSchool

Toen was het tijd voor het diner met een presentatie van StudentinzetopSchool. Het diner was lekker en het was ook fijn dat je even rustig aan tafel kon zitten en toch gesprekken met meer diepgang te hebben. De presentatie gaf mij meer context over hoe de organisatie van PAL-studenten tot stand is gekomen en dat er nog veel meer studenten zijn door het hele land. Er werd ook verteld dat er veel positieve media was voor het initiatief.

Lerarentekort

De volgende ochtend begon weer met een presentatie van prof.dr. Isabel Arends (Universiteit Utrecht) over het groeiende tekort van leraren in het bètaonderwijs op middelbare scholen. Het is belangrijk dat lerarenopleidingen de komende jaren gepromoot worden, anders wordt het tekort alleen maar groter. Dit komt ook, omdat veel van de leraren die op dit moment wiskunde, scheikunde, natuurkunde en informatica geven bijna met pensioen gaan.

Online of op locatie

Vervolgens hadden we de tweede workshop. Ik ging naar een workshop over blended learning, waarin we in kaart brachten welke onderwijsactiviteiten online kunnen plaatsvinden of juist in op locatie kunnen worden gedaan. De belangrijkste conclusie van deze workshop was dat er veel digitale tools zijn die ingezet kunnen worden, maar dat ze vooral handig zijn voor het vergaren of herhalen van kennis, maar het actieve gebruik van de leerstof werkt het beste in het echt.

Studentperspectief

Dagvoorzitter dr.ir. Ralph Meulenbroeks (Universiteit Utrecht) kijkt desgevraagd tevreden terug op de conferentie, waar veel ideeën waren uitgewisseld en goede gesprekken werden gevoerd. Zelf vond ik ICAB 2022 ook een interessante ervaring, waarbij de lessen van de pandemie uitgebreid besproken werden, zoals de implementatie van meer digitale tools en het herontwerpen van cursussen. Wat ik wel jammer vond is dat het perspectief van studenten niet goed vertegenwoordigd was en ook vaak door docenten werd vergeten. Over het algemeen was het een goed georganiseerde conferentie met interessante lessen uit het verleden met zicht op de toekomst.

PAL Leiden

Onder de naam PAL Leiden werkt de Universiteit Leiden samen met scholen om leerachterstanden weg te werken, werkdruk van onderwijspersoneel te verlagen en om studenten de mogelijkheid te geven het werkveld onderwijs te verkennen. PAL-studenten ontvangen training en begeleiding vanuit het interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) en zij ontvangen uitnodigingen voor relevante werkconferenties en lezingen. PAL Leiden is partner van het landelijke not for profit platform StudentinzetopSchool.

Meer informatie over PAL-student worden en PAL-studenten aanvragen.
Marit Kruijsdijk tijdens ICAB 2022.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.