Universiteit Leiden

nl en

Videoserie: De meerwaarde van samenwerking met Indonesië

Leidse en Indonesische wetenschappers werken aan zeer diverse onderzoeken samen zoals verdwijnende talen en culturen, de rol van de islam, circulaire economie, biodiversiteit en geneeskunde. Daarnaast zijn er ook projecten gericht op het versterken van juridisch onderwijs, het toegankelijk maken van Nederlands bronnenmateriaal en Indonesisch erfgoed voor Indonesische onderzoekers.

Hoe ziet de samenwerking er in de praktijk uit? Wat is de meerwaarde ervan voor Leidse en Indonesische wetenschappers? In drie korte films laten we het zien.

Geschiedenis vanuit Aziatisch perspectief

In de eerste film wordt de samenwerking met Indonesische historici uitgelicht. Zij worden getraind in het ontsluiten van Nederlands bronnenmateriaal om te komen tot een geschiedschrijving vanuit een Aziatisch perspectief.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Infectie- en ontstekingsziekten

In de tweede film staat de decennialange samenwerking van het LUMC met de Geneeskunde faculteit van de Universitas Indonesia centraal op het gebied van infectie- en ontstekingsziekten. De verandering naar niet overdraagbare ziektes door urbanisatie is een belangrijke focus voor het gezamenlijke onderzoek.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Rechten

Het derde filmpje licht een project op het gebied van rechten toe. Het Van Vollenhoven Instituut werkt samen met Indonesische partners om curricula te ontwikkelen op het gebied van socio-legal studies ter versterking van rechtenfaculteiten in Oost-Indonesië.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Meer weten over onze samenwerking met Indonesië?

Heb je inspiratie opgedaan tijdens het bekijken van de voorbeelden in de video's of ben je op zoek naar meer informatie over deze samenwerkingen? Neem dan contact op met de Regiocoördinator, Marrik Bellen. Hij vertelt je graag meer. 

Video's over China en Latijns-Amerika

Dit is het eerste deel van onze videoserie over regio’s waar wij mee samenwerken. De komende twee weken komen video’s online over China en Latijns-Amerika.

Universiteit Leiden en internationalisering

Wetenschap stopt niet bij de grenzen van ons land. Elke dag werken we hard om Universiteit Leiden een ‘local hub for global challenges’ te laten zijn. We leiden zowel Nederlandse als internationale studenten op tot wereldburgers, waarbij we focussen op (maatschappelijke) vraagstukken dichtbij en ver weg. De kennis en inzichten die voortvloeien uit het verbinden van nationale en internationale perspectieven leiden tot sterker onderzoek en onderwijs. Hiervoor werken onderzoekers en medewerkers intensief samen met collega’s in vrijwel alle landen van de wereld. Daarnaast heeft de Universiteit Leiden afspraken over samenwerking met bepaalde landen/regio’s waaronder China, Indonesië en Latijns-Amerika.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.