Universiteit Leiden

nl en

Maghiel van Crevel verkozen tot KNAW-lid

Maghiel van Crevel is verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De hoogleraar Chinese taal- en letterkunde wordt op 12 september geïnstalleerd.

De KNAW beschrijft zichzelf als een genootschap van excellente wetenschappers uit alle disciplines. Elk jaar worden nieuwe leden verkozen, van wie Van Crevel er dit jaar een is. Hij is blij met zijn benoeming. ‘Mooi aan de wetenschap is dat je deel kunt hebben aan allerlei verschillende gemeenschappen, formeel en informeel’, licht hij toe. ‘Als je voor de klas staat, als je onderzoekers leert kennen met dezelfde obsessies, als je veldwerk doet, als je je kennis inzet buiten de universiteit. De KNAW is ook zo’n gemeenschap, en dan met een bijzondere verantwoordelijkheid.’

Plannen

Een KNAW-lidmaatschap is voor het leven  en de leden treden op in allerlei settings. Van Crevel: ‘Ik zou willen kijken hoe ik kan bijdragen aan de hermenselijking van de wetenschap. Dat probeer ik bij iedere gelegenheid, en dat zal ik dus ook proberen in de context van de KNAW. Als je denkt aan corporatisering, publish or perish, misleidende invullingen van “nut” en “relevantie”, de uitbuiting van wetenschappelijk personeel, de verbulletpointing van het onderwijs en de ongelijke verdeling van kennis – dan kun je zeggen dat de wetenschap steeds industriëler wordt en dat ze daarmee ontmenselijkt. Dat tij moeten we keren.

Wetenschap is ten diepste mensenwerk. Daarmee bedoel ik hier nieuwsgierigheid, verbazing, dingen willen verklaren. De wereld inzichtelijk willen maken, én de wereld beter willen maken. Of je nu het coronavirus bestudeert, arbeidsmigratie en gender, of een filosofisch begrip van tweeduizend jaar oud en twee continenten verderop. En dat zoeken naar inzicht en verbetering doe je als een mens. Als lid van een samenleving, als een individu dat in gesprek gaat met anderen. Dat werkt alleen als mensen, in al hun verschijningsvormen, de ruimte krijgen. Een hoogstaand ideaal, zeker. Maar waarom zouden we er niet op inzetten? Of omgekeerd: kunnen we het ons veroorloven dat niet te doen?’

In totaal heeft de KNAW 22 nieuwe leden gekozen, waaronder twee buitenlandse. Zij voegen zich bij de 600 bestaande leden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.