Universiteit Leiden

nl en
Photo by Rob Overmeer

Conservator Luc Amkreutz Rijksmuseum van Oudheden benoemd tot bijzonder hoogleraar Public Archaeology

Dr. Luc Amkreutz (Heerlen, 1978), conservator prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden, is met ingang van 1 april 2022 benoemd tot bijzonder hoogleraar Public Archaeology aan de Universiteit Leiden, binnen de Faculteit der Archeologie. De leerstoel richt zich op de valorisatie van archeologische kennis en de betrokkenheid van groepen in de samenleving bij erfgoed. De positie bevestigt de duurzame verbinding tussen het RMO en de Universiteit Leiden.

Public Archaeology

De leerstoel Public Archaeology richt zich op het breed benutten en delen van archeologische kennis, zowel binnen als buiten het museum. De manier waarop en de plek waar die kennis wordt overgedragen, is belangrijk voor het creëren van draagvlak voor geschiedenis dicht bij huis, maar ook in Europees en globaal opzicht. Tegelijkertijd groeit de maatschappelijke betrokkenheid: steeds meer mensen lijken een deel van hun identiteit te ontlenen aan ‘hun erfgoed’ of missen die verbinding juist. De leerstoel beoogt op het snijvlak van deze thema’s bij te dragen met onderzoeksprojecten, onderwijs en publieksgerichte activiteiten.

De leerstoel is ondergebracht bij de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden in het Department of Archeological Heritage and Society. Daarnaast is er intensieve samenwerking met het universitair stimuleringsprogramma Museums, Collections and Society van de Faculteiten Geesteswetenschappen en Archeologie. Amkreutz beoogt vanuit zijn nieuwe leerstoel nieuwe externe partners te kunnen betrekken bij onderzoek en onderwijs.

Samenwerking

De benoeming van Amkreutz bekrachtigt de bestaande samenwerking tussen het museum en de Universiteit Leiden. Die band bestaat al meer dan 200 jaar en kreeg sinds Caspar Reuvens, de eerste museumdirecteur en eerste hoogleraar archeologie in Leiden, vorm in diverse professoraten en lectoraten. Met name Jan Hendrik Holwerda (1873-1951, lector en museumdirecteur) richtte zich daarbij al specifiek op het thema valorisatie in relatie tot de Nederlandse archeologie.

De samenwerking tussen faculteit en museum neemt vele vormen aan. Zo werken studenten soms mee aan tentoonstellingen, zoals deze over suiker.

Onderzoek en collecties

Luc W.S.W. Amkreutz studeerde archeologie en prehistorie aan de Leidse Faculteit der Archeologie. Sinds 2008 werkt hij in het Rijksmuseum van Oudheden als conservator van de prehistorische collectie. Amkreutz promoveerde in 2013 op een studie naar het neolithisatieproces in Noordwest-Europa (Persistent traditions. A long-term perspective on Neolithisation in the Lower Rhine Area 5500-2500 cal BC) en participeert in onderzoek binnen de gehele prehistorie, vaak in relatie tot de collectie van het RMO.

Recentelijk richtte hij zijn aandacht op het reusachtige prehistorische Doggerland, het bandkeramische grafveld van Elsloo en de Bronstijd in de Lage Landen. Zijn loopbaan wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking met collega’s van Universiteit Leiden en andere universiteiten in wetenschap, veldwerk en met betrekking tot valorisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.