Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe docenten bij de afdeling Staats- en bestuursrecht

Femke Binnendijk en Olaf van Loon zijn aangesteld als nieuwe docenten bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Femke heeft in 2017 cum laude de master Staats- en bestuursrecht afgerond aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie liep zij verschillende stages in zowel de advocatuur als bij de Rijksoverheid. Na haar studie heeft zij gewerkt als juridisch medewerker bij de rechtbank Den Haag en als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Femke heeft zaken behandeld over uiteenlopende bestuursrechtelijke kwesties. Het vreemdelingenrecht, openbare orderecht en overheidsaansprakelijkheidsrecht hebben in het bijzonder haar aandacht.

Olaf werkte tot 1 februari jl als seniorjurist bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State en was ook de kamercoƶrdinator van de Vreemdelingenkamer. Hij heeft zich niet alleen beziggehouden met het vreemdelingenrecht, maar ook met het algemeen bestuurs(proces)recht, het omgevingsrecht, het onderwijsrecht en de rechtseenheid tussen de verschillende hoogste bestuursrechters. Op dat onderwerp is hij op 4 december 2014 aan de Universiteit Leiden gepromoveerd. Olaf vervult verschillende nevenfuncties binnen de Universiteit Leiden en daarbuiten.

Olaf en Femke zullen onderwijs gaan verzorgen in verschillende bachelor- en mastervakken en zullen studenten begeleiden bij het schrijven van hun scripties. Met hun kennis vanuit de praktijk hopen zij studenten te enthousiasmeren voor het vakgebied Staats- en Bestuursrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.