Universiteit Leiden

nl en

'Als de stikstofaanpak nu niet lukt, dan weet ik het ook niet meer'

Om de stikstofproblematiek in Nederland aan te pakken, heeft het kabinet Rutte IV voor het eerst een minister voor Natuur en Stikstof. Hoogleraar en stikstofexpert Jan Willem Erisman analyseert in NRC de nieuwe politieke aanpak en adviseert minister Van der Wal op NPO1 over de stappen die ze volgen hem als eerste moet zetten.

Met een landbouwminister, een stikstofminister én 25 miljard euro om de stikstofcrisis aan te pakken, moet het nu wel lukken volgens Erisman. ‘Het regeerakkoord staat vol scherpe doelen voor klimaat en stikstof. Zestig procent minder broeikasgassen in 2030 dan in 1990; halvering van de stikstofuitstoot in 2030 vergeleken met 2019. En de waterkwaliteit in Nederland moet over vijf jaar overal aan de Europese richtlijnen voldoen.’

Per gebied doelen stellen, zoals de politiek het momenteel voor ogen heeft, is een aanpak waar Erisman sterk voorstander van is. ‘Begin met de plaatsen waar de uitstoot hoog is.’ Toch waarschuwt hij ook voor de gevaren van de nieuwe aanpak van het kabinet. ‘Met vijf betrokken ministers (Landbouw, Volkshuisvesting, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur, en Waterstaat) valt „politiek gekonkel” niet uit te sluiten.’

Langetermijndoelen

Om de stikstofproblematiek zo efficiënt mogelijk aan te pakken, adviseert Erisman de nieuwe minister voor Natuur en Stikstof om duidelijkheid te scheppen over de langetermijndoelen voor bedrijven. ‘Zodanig dat de boeren weten welke opgave ze hebben en wat ze moeten realiseren tegen 2030 en 2050. Iedereen is best wel bereid om mee te werken en te investeren, maar dan moet je wel weten waarvoor je het doet,’ zegt Erisman in het radioprogramma Villa VdB van NPO1.

Schiermonnikoog

Ook benadrukt Erisman dat samenwerken met de boeren voor meer vertrouwen tegenover de overheid kan zorgen. Dat dit ook gunstig kan zijn voor het reduceren van stikstof, is te zien op het eiland Schiermonnikoog. De boeren kregen daar de kans om zelf met oplossingen te komen en konden uiteindelijk twee keer zoveel reduceren dan de provincie hun had opgelegd.  ‘Dat is een model waarmee je in heel Nederland aan de slag zou kunnen gaan.’

Meer weten?

Het volledige artikel is te vinden op de website van de NRC: Als de stikstofaanpak nu niet lukt, stopt deze ‘milieuprofessor’ ermee.

Om het volledige radiofragment te beluisteren, kan je terecht op de website van NPO1.

Wil je weten wat Erisman zelf over de stikstofproblematiek zegt? Lees dan zijn eigen tekst op Foodlog die hij gebruikt als inleidende tekst van zijn inaugurele rede als hoogleraar Milieu en Duurzaamheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.