Universiteit Leiden

nl en

Vernieuwend onderzoek naar impact geweldsconflicten op voedselzekerheid in Tsjaad

Geweldsconflicten en burgeroorlogen in Tsjaad belemmeren voor de meeste plattelandshuishoudens de weg naar voedselzekerheid, landbouwactiviteiten en toegang tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg. In haar proefschrift stelt Nakar Djindil Syntyche dit probleem aan de kaak. Ze promoveerde op 24 november.

‘Mijn onderzoek moet aanzetten tot actie, zodat de lokale overheid niet meer kan wegkijken en er eindelijk gewerkt kan worden aan een betere toekomst voor Tsjaad’, aldus Syntyche. ‘Veel van de plattelandshuishoudens lijken niet in staat om zich over hun situatie uit te drukken, laat staan te ontsnappen aan armoede. Dit onderzoek geeft hen een stem.’

Gecombineerd onderzoek

Met haar achtergrond in biologische en voedingswetenschappen vertrouwde Syntyche tot dusver vooral op cijfers. Door zich te verbinden aan de Faculteit Geesteswetenschappen kon ze haar werk naar een nieuw niveau tillen en verder gaan dan enkel kwantitatieve data. Met nieuw opgedane antropologische interviewtechnieken ging ze in gesprek met mensen uit het crisisgebied. Ook nam ze deel aan hun dagelijkse activiteiten. ‘Een onderzoeksmethode die me hielp om meer over de mensen te leren, hun vertrouwen te winnen en hen in staat te stellen om uit hun stilte te komen’, vertelt ze.

Belangrijkste oorzaken van voedselonzekerheid

Focusgebied in het onderzoek was de Guéra, een extreem verarmd crisisgebied dat wordt gekenmerkt door chronische politieke instabiliteit. Syntyche voerde afzonderlijke gesprekken met de mannelijke en vrouwelijke bewoners in vier dorpen. Hierna kon ze de mate van politieke stress op de voedselzekerheid in elk dorp meten. Ook reconstrueerde ze het verloop van die stress door de jaren heen. De belangrijkste oorzaken van de voedselonzekerheid op het platteland van Tsjaad blijken geweld, corruptie en intimidatie. Deze zaken vernietigen voor veel plattelandsgezinnen ontwikkelingskansen en het vermogen om alledaagse problemen het hoofd te bieden.

Is er een oplossing?

‘Tsjaad heeft sinds 1965 al te maken met geweldsconflicten. Een oplossing daarvoor is niet direct gevonden’, vertelt Syntyche. ‘Wel hoop ik bij te dragen aan de nationale dialoog, om de leefomstandigheden van de plattelandshuishoudens te verbeteren.’ Ze pleit namelijk voor een aantal verbeteringen die verschil kunnen maken, zoals toegang tot schoon water en gezondheidszorg. Maar ook een verandering van leefstijl, een eerlijke rechtspraak en toegang tot onderwijs zijn handvatten voor een betere toekomst. Ook moeten sociale thema’s worden opgenomen in het onderwijscurriculum, zoals samenwonen, sociale acceptatie, respect en empowerment. ‘Veel jongeren die in geweld, onzekerheid en stress zijn grootgebracht, weten niet hoe ze in de behoeften van hun (toekomstige) huishouden moeten voorzien.’

Toekomstplannen

‘Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn tijd in Leiden. Ik heb veel geleerd en de beste begeleiding was altijd aanwezig’, aldus Syntyche. Met wat aanmoediging van mensen om haar heen heeft ze hier voor het eerst leren fietsen. ‘Nu ben ik een professional!’, zegt ze lachend. Toch ligt haar toekomst niet in Leiden. ‘De mensen in het crisisgebied hebben mij zo warm ontvangen – ook al was dat in hun omstandigheden gevaarlijk. Na mijn promotie wil ik een samenwerkingsverband starten om de verwaarlozing en het geweld in de getroffen dorpen recht te zetten, zodat ze op een dag voldoen aan de minimumeisen voor een beter leven. Dat ben ik ze verschuldigd.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.