Universiteit Leiden

nl en

Roel Bekker in het AD over de bemensing van een nieuw kabinet

Elke week verschijnt er een artikel in het AD van politiek verslaggever Hans van Soest over wat er speelt in Den Haag. In het artikel van deze week kwam Roel Bekker, docent aan de FGGA, aan het woord.

Deze week wordt er ingegaan op de bemensing van het nieuwe kabinet. Van Soest stelt dat deze in de praktijk belangrijker is dan alle lang onderhandelde passages uit het coalitieakkoord. Daarnaast hebben de afgelopen kabinetten bewezen dat het belangrijker is dat ministers kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen dan dat zij vier jaar braaf uitvoeren wat er tijdens de formatie op papier is gezet. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk tijdens de financiële crisis, rondom de Groningse aardbevingen of bij de toeslagenaffaire. Bekker: ‘Dat vraagt om bewindslieden die politiek en bestuurlijk behendig zijn.’ 

Kabinet van specialisten

Elke informatie weer wordt er gezegd dat er een kabinet van specialisten moet komen. Informateur Herman Tjeenk Willink schreef dit voorjaar in zijn eindverslag dat bewinslieden moeten worden geselecteerd op ‘inhoudelijke deskundigheid'. Bekker is het hier niet mee eens: ‘Natuurlijk moet je affiniteit hebben met het ministerie dat je gaat leiden. Leuk dat bijvoorbeeld internist Marcel Levi openlijk solliciteert naar het ministerschap op Volksgezondheid. Maar een goed medicus maakt niet automatisch een goed minister. In ziekenhuizen werd vroeger de fout gemaakt dat de oudste dokter ook directeur werd, maar die had zelden verstand van personeelsbeleid en budgetten.’ 

Lees het hele artikel hier

Roel Bekker doet onderzoek naar het falen van de overheid: wat zijn overheidsfalen, wat zijn de oorzaken van overheidsfalen, wat zijn de meest gebruikte excuses, wat kan er gedaan worden om de kans op falen te verkleinen?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.