Universiteit Leiden

nl en

Eenmalig keuzevak ‘Policy Evaluation in Practice’ schot in de roos bij master CSM

Johan van Wilsem, strateeg onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, gaf afgelopen academisch jaar het eenmalige keuzevak ‘Policy Evaluation in Practice’, (Beleidsevaluatie in de praktijk) aan studenten van de masteropleiding Crises and Security Management (CSM). Een schot in de roos, voor zowel studenten als docent Van Wilsem. Het vak kreeg een 8,8 in de evaluatie en Van Wilsem zelf scoorde een 4,8 (van 5.0). ‘Heel leuk om te horen. Ik kreeg er zelf ook energie van om te doen.’

Johan van Wilsem

De samenwerking heeft voor beide partijen goed uitgepakt. De Algemene Rekenkamer zoekt verbindingen en contacten in de wetenschap en andersom zoekt ISGA verbinding met overheidsinstanties in Den Haag. Onderwijsdirecteur Sanneke Kuipers: ‘Voor ons was het vernieuwend en eervol dat een ervaren docent vanuit een nationale overheidsorganisatie hier uit de Haagse binnenstad een vak voor ons wilde verzorgen op zijn expertise gebied, tappend uit zijn uitgebreide netwerk en ervaring met onderzoeksprojecten uit de praktijk.’

Onderzoek naar kosten en effecten van overheidsbeleid

De Algemene Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Ook wordt onderzoek gedaan naar de kosten en effecten van overheidsbeleid. Van Wilsem doet als strateeg onderzoeker het laatste. ‘Ik geef advies over hoe je onderzoekt of beleid heeft gewerkt en dat combineer ik met zelf onderzoek doen. Recent heb ik dat gedaan door de aanpak van milieucriminaliteit te onderzoeken.’

Daarvoor werkte Van Wilsem onder andere als universitair docent en universitair hoofddocent Criminologie aan de Erasmus Universiteit en bij de Universiteit Leiden. ‘Het lesgeven is mij dus zeker niet vreemd. Maar toen ik met de mensen van ISGA had afgesproken dit vak te gaan geven, was het nog ‘de gewone tijd’ en dacht ik: ‘Ik ga gewoon weer les geven, dat kan ik wel.’ Het bleek uiteindelijk allemaal online te zijn en dat was voor mij helemaal nieuw’, lacht Van Wilsem.

‘Hoe hou je dit leuk in een online omgeving? Dat vroeg ik me meteen af. We hebben inmiddels allemaal ervaring met video-overleggen en je merkt dat de energie makkelijk kan weglekken. Dat moet me niet overkomen, ik gun de studenten ook een betere leservaring.’ 

Interactieve lessen

Toch is hij er goed in geslaagd om een interactief vak op te zetten, zo blijkt ook wel uit de waardering. ‘Hoe hou je dit leuk in een online omgeving? Dat vroeg ik me meteen af. We hebben inmiddels allemaal ervaring met video-overleggen en je merkt dat de energie makkelijk kan weglekken. Dat moet me niet overkomen, ik gun de studenten ook een betere leservaring. Ik nam de colleges met mijn stem op PowerPoint op en dat konden studenten in hun eigen tijd bekijken. En de fysieke lessen zelf deed ik grotendeels met een gastspreker. Ik maakte het interactief door studenten van te voren drie inhoudelijke vragen te laten insturen en zorgde dat iedereen aan bod kwam. Je merkte dat studenten het leuk vonden om bijvoorbeeld een vraag te stellen aan bijvoorbeeld de directeur van de WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) en een onderzoeker van de Inspectie voor de Veiligheid.’

Kuipers beaamt dit. ‘Het vak was vernieuwend door de manier waarop Johan gebruik maakte van bestaand videomateriaal en beeldmateriaal in combinatie met het opgenomen materiaal en de kennisoverdracht door middel van de voorgeschreven academische literatuur, de lectures zelf en natuurlijk de diverse gastsprekers uit de praktijk.

Praktijk leren kennen

Volgens Van Wilsem is het belang van zijn lessen geweest dat studenten niet alleen de theorie over beleidsevaluaties leren, maar dat ze daarnaast ook de praktijk leren kennen. ‘Ik heb ze dus deels de lessen over beleidsevaluaties willen meegeven en daarin ook een internationale vergelijking gemaakt voor deze internationale groep studenten. Maar ook lessen over hoe ga je eigenlijk om met situaties als degene wiens beleid je evalueert niet blij is met je conclusies. Hoe ga je daar mee om? En zien we dat in de praktijk ook fout gaan?’

Vanwege de drukke agenda van Van Wilsem zit een vervolg voorlopig niet in de planning, maar als het aan Kuipers ligt was de samenwerking zeker niet eenmalig. ‘Deze ervaring dient wel als lichtend voorbeeld voor dergelijke initiatieven. Ik hoop heel erg dat we daar meer van kunnen organiseren en aanbieden in de komende jaren.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.