Universiteit Leiden

nl en

COI stakeholdersbijeenkomst 14 oktober 2021

Op 14 oktober 2021 vond een bijeenkomst met stakeholders plaats over de rol van conflictoplossende instituties en de positie van burgers in conflicten over klimaatverandering of aantasting van het milieu.

Zo'n 25 stakeholders, referenten en onderzoekers uit Leiden, Nijmegen en Utrecht kwamen bij elkaar om elkaar te informeren en te inspireren over onderzoek. Er werden verschillende onderzoeksideeën gepresenteerd, waarna referenten op deze ideeën reageerden. Dit leidde tot een interessante uitwisseling tussen wetenschap en rechtspraktijk, waarbij vertegenwoordigers uit de rechtspraktijk fungeerden als klankbord voor de onderzoeksideeën.

De stakeholdersbijeenkomst vond 's middags plaats in het Centraal Museum in Utrecht. Professor Ivo Giesen heette de deelnemers welkom en de bijeenkomst werd vervolgens geopend door de organisatoren Hanneke van Eijken en Thomas Riesthuis. Eerst werden de highlights van het thema Conflictoplossende Instituties van 2020-2021 besproken door Miranda Boone, Marieke Dubelaar en Rianka Rijnhout. Vervolgens werd een onderzoeksproject binnen de route ‘tussen conflict en coöperatie’ van de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd. Tot slot werden drie COI-onderzoeksideeën gepitcht. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel, die de gelegenheid bood om nog meer ideeën uit te wisselen. Dit vormde de afsluiting van een succesvolle en inspirerende bijeenkomst die hopelijk zal leiden tot dito onderzoeksprojecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.