Universiteit Leiden

nl en

Daniëlla Dam-de Jong benoemd in Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

De Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Eerste en Tweede Kamer gevraagd en ongevraagd adviseert over internationaalrechtelijke vraagstukken.

Daniëlla Dam-de Jong

De CAVV behandelt juridische vraagstukken waarin de uitleg van het internationaal recht en de gewenste ontwikkeling van dit recht centraal staan. Daniëlla Dam-de Jong is benoemd per 1 januari 2022 voor een periode van vier jaar.

Daniëlla Dam-de Jong is universitair hoofddocent en lid van het dagelijks bestuur van het Grotius Centre for International Legal Studies. Haar onderzoeksinteressen gaan uit naar de internationaalrechtelijke dimensies van duurzame ontwikkeling en environmental security. Daarbij komen verschillende terreinen van internationaal recht bij elkaar, zoals vrede en veiligheid, oorlogsrecht, mensenrechten, internationaal milieurecht, internationaal economisch recht en internationaal strafrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.