Universiteit Leiden

nl en

Geesteswetenschappen als hart van Leiden in 2022: leer het team kennen

In 2022 is Leiden European City of Science. In dit jaar zal Leiden het Europese kennispodium zijn, met een programma vol wetenschap, kunst en cultuur. En natuurlijk doen ook de geesteswetenschappen hieraan mee. Maak kennis met het facultaire kernteam.

Rob Zwijnenberg, emeritus hoogleraar

Robert Zwijnenberg (voorzitter)

Wie ben je en wat is je functie in de organisatie voor Leiden2022?

Ik ben emeritus hoogleraar Art and Science Interactions, verbonden aan onze Faculteit Geesteswetenschappen. Verder ben ik voorzitter van de facultaire kerngroep die Leiden City of Science 2022 coördineert. Bovendien ben ik, namens de faculteit, lid van de wetenschappelijke adviesraad van het EuroScience Open Forum (ESOF), de grootste multidisciplinaire wetenschappelijke bijeenkomst van Europa, die van 11 tot 15 juli 2022 in Leiden zal plaatsvinden.

Wat mag iedereen volgens jou verwachten van de Faculteit Geesteswetenschappen met betrekking tot Leiden2022?

Geesteswetenschappen kunnen en moeten prominent aanwezig zijn in academische en maatschappelijke debatten over de grote uitdagingen van onze tijd. Geesteswetenschappen moeten daarbij midden in de samenleving staan, in een actieve en open uitwisseling met de samenleving. In de facultaire projecten die in Leiden2022 worden uitgevoerd, is die houding duidelijk aanwezig. De maatschappelijke urgentie en relevantie van geesteswetenschappen zijn voor mij het uitgangspunt bij het stimuleren van en assisteren bij Leiden 2022; bijdragen vanuit onze faculteit.

Marcel Belderbos, beleidsmedewerker onderzoeksfinanciering

Marcel Belderbos

Wie ben je en wat is je functie in de organisatie voor Leiden2022?

Ik ben beleidsmedewerker onderzoek bij de Faculteit Geesteswetenschappen. Ik houd mij onder andere bezig met de maatschappelijk impact van ons onderzoek. Anders gezegd: hoe stimuleren, faciliteren en waarderen we als faculteit onderzoekers die actief de positieve impact van hun onderzoek op de maatschappij proberen te vergroten en te laten zien? Vanuit die rol ben ik onderdeel van de kerngroep FGW-Leiden 2022.

Wat mag iedereen volgens jou verwachten van de Faculteit Geesteswetenschappen met betrekking tot Leiden2022?

Tijdens Leiden City of Science 2022 zal de faculteit in al haar breedte en diversiteit het gesprek aangaan met de Leidse burger. Door middel van verschillende projecten en initiatieven trekken onze medewerkers, soms digitaal, vaak fysiek, de stad in om het contact met de Leidenaar op te zoeken. Interactie is het kernwoord, naast uitleggen wat we als geesteswetenschappers doen en waarom dat belangrijk is, zal er ook veel geluisterd worden naar, en geleerd worden van, de Leidse burger. Zo kan toekomstig onderzoek nog beter aansluiten bij vragen die in de stad leven en zal het contact tussen de stad Leiden en onze faculteit, ook na 2022, versterkt worden.

Nathalie Borst, adviseur online communicatie / hoofdredacteur

Nathalie Borst

Wie ben je en wat is je functie in de organisatie voor Leiden2022?

Ik ben adviseur online communicatie en hoofdredacteur van de faculteit. Wij proberen op alle mogelijke manieren de Leidse geesteswetenschappen over het voetlicht te brengen. Welk onderzoek wordt hier gedaan? Welke opleidingen bieden we aan? Welke bijdragen leveren de geesteswetenschappen aan de maatschappij? We vertellen de verhalen, onder andere via onze websites, de nieuwsbrief, evenementen en onze posts, blogs en podcasts. En natuurlijk via onze film ‘Wij zijn Geesteswetenschappen’. Leiden2022 biedt ons in dat opzicht een geweldig podium. In de kerngroep is het realiseren van die zichtbaarheid in samenwerking met de partners, mijn belangrijkste focus.

Wat mag iedereen volgens jou verwachten van de Faculteit Geesteswetenschappen met betrekking tot Leiden2022 ?

Men kan in ieder geval van ons verwachten dat wij als groep ons uiterste best gaan doen alle facultaire initiatieven aantrekkelijk over te brengen aan het brede publiek. En we brengen niet alleen, maar hebben ook nadrukkelijk de ambitie interactie tot stand te brengen. Ik hoop dat Leiden2022 een mooi, feestelijk en interessant jaar gaat worden, waar partijen binnen en buiten onze faculteiten samengebracht worden. En dat dit bijzondere jaar ook resulteert in bestendiging van die relaties na 2022!

Sanne van de Haar, student-assistent

Sanne van de Haar

Wie ben je en wat is je functie in de organisatie voor Leiden2022?

Mijn naam is Sanne en ik ben student-assistent voor het kernteam van Leiden2022 van de Faculteit Geesteswetenschappen! Ik bied het kernteam ondersteuning op allerlei vlakken; van de organisatie tot de coördinatie en communicatie. Een echt manusje-van-alles dus. Verder ben ik voor jullie ook het aanspreekpunt wanneer jullie vragen hebben over Leiden2022 binnen de Faculteit Geesteswetenschappen of wanneer jullie een leuk idee hebben en dit met de kerngroep willen bespreken.

Wat mag iedereen volgens jou verwachten van de Faculteit Geesteswetenschappen met betrekking tot Leiden2022 ?

Uiteraard gaan wij ons uiterste best doen als kerngroep om Leiden2022 tot een heel bijzonder en interessant jaar te maken. Een jaar, waarin wij de veelzijdigheid en diversiteit van geesteswetenschappen met iedereen binnen Leiden willen delen en interactie tussen verschillende partijen willen stimuleren om deze zo dichter bij elkaar te brengen. Verder zullen wij ons actief inzetten om de duurzame aanwezigheid van geesteswetenschappen in de stad te bevorderen, maar wij hopen ook dat dit resulteert in duurzame relaties en initiatieven die standhouden na 2022!

Ariadne Schmidt, bijzonder hoogleraar

Ariadne Schmidt

Wie ben je en wat is je functie in de organisatie voor Leiden2022? 

‘Ik ben bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden. In die hoedanigheid houd ik me bezig met onderzoek naar, en onderwijs over de rijke Leidse geschiedenis. Aandacht voor diversiteit is mijn speerpunt. Naast onderwijs en onderzoek zet ik me in voor het verbinden van Leidse musea, erfgoedinstellingen en historische verenigingen met de universiteit. Mijn deelname aan het kernteam FGW-Leiden sluit daar mooi op aan.’

Wat mag iedereen volgens jou verwachten van de Faculteit Geesteswetenschappen met betrekking tot Leiden2022? 

‘Geesteswetenschappers kunnen verdieping aanbrengen in actuele debatten. Uitwisseling is daarbij cruciaal. De Faculteit Geesteswetenschappen zal in 2022 de stad ingaan. Door samen te werken met de stad en met bewoners, elkaar te informeren en te inspireren kunnen we het perspectief op maatschappelijke vraagstukken verbreden. Leiden2022 biedt een unieke kans om banden met bewoners en de stad uit te breiden, te versterken en te bestendigen.’

Kitty Zijlmans, emeritus hoogleraar

Kitty Zijlmans

Wie ben je en wat is je functie in de organisatie voor Leiden2022? 

‘Ik ben Kitty Zijlmans en ben lange tijd werkzaam geweest bij de opleiding Kunstgeschiedenis aan deze faculteit en was van 2000-2021 de bekleder van de leerstoel 'Kunstgeschiedenis 1800-heden/World Art Studies'. Dat laatste drukt de wens uit de kunstgeschiedenis van een Eurocentrisch naar een mondiaal perspectief te verbreden. Ik ben lid van de kerngroep die het proces Leiden ECS2022 voor de Faculteit Geesteswetenschappen begeleidt. Als voorzitter van het Stadscuratorium Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte van het Lucas van Leyden Fonds van de gemeente Leiden heb ik ook een brugfunctie tussen de faculteit en de stad.’

Wat mag iedereen volgens jou verwachten van de Faculteit Geesteswetenschappen met betrekking tot Leiden2022?  

‘Ik hoop dat wij als faculteit het belang van het geesteswetenschappelijke denken en doen op een organische maar ook structurele wijze kunnen neerzetten, de enorme pluriformiteit aan invalshoeken en benaderingen die betrekking hebben op de (wereldwijde bestudering van) kunst, cultuur, taal, geschiedenis, religie, filosofie, de creatieve en uitvoerende kunsten, dat hele palet dat ons tot mens maakt. Dat bewerkstelligen door verbintenissen te leggen tussen staf, studenten, inwoners en bezoekers van Leiden. De stad is het canvas waarop een veelheid aan verbeeldingen tot stand kan worden gebracht. De geesteswetenschappen zijn de duiders en bevragers van context, cultuur en betekenis, zoals onlangs nog in NRC (26/27 juni 2021) werd betoogd. Onze faculteit herbergt een enorm breed en veelkleurig palet aan kennis en kunde dat tot in de haarvaten van de maatschappij reikt. Dat moet met ECS 2022 meer en meer blijvend manifest worden in de stad.’

Meedoen en op de hoogte blijven?

Wil je alles weten over Geesteswetenschappen tijdens Leiden2022? Of heb je een goed idee?

Stuur een mail naar het kernteam

Beeld: Gabriele Liaugminaite. V.l.n.r.: Sanne van de Haar, Kitty Zijlmans, Marcel Belderbos, Nathalie Borst, Rob Zwijnenberg, Ariadne Schmidt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.