Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe universitaire masteropleiding tot leraar basisonderwijs

De Universiteit Leiden gaat, in samenwerking met drie andere universiteiten, in het studiejaar 2022–2023, een masteropleiding aanbieden tot leraar basisonderwijs. In eerste instantie is de leergang bedoeld voor bachelorstudenten Sociale Wetenschappen.

De Educatieve Masters Primair Onderwijs (EMPO’s) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Leiden (LEI) (joint degree) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) hebben een voorlopige positieve beoordeling van de NVAO gekregen.

Daarmee bestaan de opleidingen nog niet officieel, maar om te zorgen dat vanaf september 2022 per jaar 150-200 extra leraren voor het basisonderwijs kunnen worden opgeleid, worden de opleidingen nu publiek bekendgemaakt. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg licht toe: ‘De Nederlandse universiteiten willen meehelpen het lerarentekort op te lossen. Daarbij is er naast het voortgezet onderwijs ook een duidelijke behoefte aan academische leraren in het basisonderwijs. Met deze opleidingen kunnen we ervoor zorgen dat er meer universitair geschoolde leraren voor de basisschoolklas komen.’

Aanpak lerarentekort

Het lerarentekort in het basisonderwijs is groot en blijft de komende jaren verder oplopen. De verwachting is dat er in 2025 een tekort is van ruim 1000 fte aan leraren en schooldirecteuren in het basisonderwijs. De universiteiten dragen met deze nieuwe lerarenopleidingen bij aan het verder terugdringen van het lerarentekort. Daarnaast is er in het basisonderwijs behoefte aan universitair opgeleide leerkrachten.

Nieuwe doelgroep

De nieuwe opleidingen richten zich op een groep potentiële leraren waarvoor op dit moment nog geen passende opleiding bestaat. De masters zijn in eerste instantie bedoeld voor universitaire bachelorstudenten in de Sociale Wetenschappen, die na afronding van hun bachelor een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs willen behalen op universitair masterniveau. In de EMPO leren studenten hoe zij de expertise uit hun bacheloropleiding bewust kunnen benutten bij het lesgeven. Deze studenten kunnen dit combineren in een tweejarige Educatieve Master Primair Onderwijs.

Inzet universiteiten

De universiteiten werken op verschillende manieren aan het terugdringen van het lerarentekort. Naast deze masteropleidingen werken de universiteiten in Amsterdam, Leiden en Utrecht samen met hogescholen aan academische opleidingspaden voor andere doelgroepen studenten. Daarnaast zijn er programma's voor mensen met een universitaire taal- of bèta-achtergrond die vanuit een andere baan het onderwijs instromen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.