Universiteit Leiden

nl en

Uniek onderzoeksproject in polder Oud Ade

Vanaf 9 september gaan Leidse wetenschappers, burgers en boeren samen onderzoeken hoe je veenweidegrond duurzaam beheert. Over tien jaar hopen ze onder meer te weten hoe je biodiversiteit bevordert, en uitstoot van stikstof en CO2 vermindert. Het onderzoek vindt plaats in de Vrouwe Vennepolder bij Oud Ade.

In veenweidegebieden nam de afgelopen decennia de biodiversiteit af en klinkt de bodem in. Het veen stoot grote hoeveelheden CO2 uit terwijl koeien methaan, mest en stikstof produceren. Omdat het bovendien steeds lastiger is om veenweidegrond droog te houden, is een nieuw economisch alternatief voor de huidige melkveehouderij in het gebied hard nodig. 

Tien jaar testen in de polder

Boeren, burgers en onderzoekers van de Universiteit Leiden slaan de handen ineen, om in een uniek wetenschappelijk onderzoek te kijken hoe je in veenweidegebieden leefbare en duurzame landbouw kunt uitoefenen. In de Vrouwe Vennepolder gaan zij de komende tien jaar testen met het weer natter maken van de veenweides en proberen zij verschillende teeltwijzen uit.

Het Polderlab Vrouwe Venne moet inzicht geven in wat het beste is voor biodiversiteit, voor vermindering van stikstof- en CO2-uitstoot, maar ook voor de voedselvoorziening, recreatie en bodemdaling. Met deze kennis kunnen boeren op veenweidegebied in de toekomst voedsel produceren op een duurzame manier, die tevens voor hen financieel aantrekkelijk is.

Unieke samenwerking met Leidse regio

Land van Ons, een burgercoöperatie met meer dan 14.000 deelnemers, stelt haar perceel van 32 hectare bij Oud Ade beschikbaar voor het onderzoek. De gemeenten van Holland Rijnland maken dit project mede mogelijk. Leidse kennisinstellingen zoals Naturalis Biodiversity Center, maar ook restaurants en andere ondernemers in de regio, sluiten aan om dit project tot een succes te maken.

'We hopen dat dit unieke onderzoek straks als voorbeeld kan dienen voor de rest van Noord-Europa.'

Oud Ade als voorbeeld voor Europa

Veenweidegrond beperkt zich niet tot het Groene Hart. Een brede gordel veenweidegrond strekt zich uit door heel Nederland, Duitsland tot in Litouwen. Maarten Schrama, universitair docent bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden: 'We hopen daarom dat de resultaten van ons onderzoek straks als vliegwiel kunnen dienen voor veel meer veenweidelandschappen in Nederland en Noord-Europa.'

Het onderzoeksproject gaat van start op 9 september 2021. Burgemeester Henri Lenferink van Leiden, rector magnificus Hester Bijl van de Universiteit Leiden en voorzitter Franke Remerie van Land van Ons zullen het Polderlab Vrouwe Venne openen.

De partners

Over Land van Ons
Burgercoöperatie Land van Ons koopt landbouwgrond aan om daar samen met boeren de biodiversiteit en het landschap te herstellen. Iedere burger kan via Land van Ons een stuk landbouwgrond kopen en zo het herstel van biodiversiteit en het landschap steunen. 

Over Holland Rijnland
Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van dertien gemeenten in de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek. Samen verbeteren zij de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven, voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. 

Over Universiteit Leiden – CML
Onderzoekers van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML) doen in zogeheten Living Labs onderzoek naar biodiversiteit. Burgers kunnen meedoen aan het onderzoek en zo samen met onderzoekers en andere betrokkenen de voorwaarden onderzoeken voor bijvoorbeeld een gezonde leefomgeving, voedselproductie en biodiversiteit.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.