Universiteit Leiden

nl en

René Cassin Thesis Prijs in Mensenrechten voor Aleydis Nissen

Aleydis Nissen werd laureaat van de René Cassin Thesis Prijs 2021. Deze competitie bekroont Engelstalige en Franstalige PhD proefschriften in mensenrechten. De in Straatsburg gevestigde Fondation René Cassin - International Institute of Human Rights reikt de prijs jaarlijks uit.

Aleydis Nissen

René Cassin was een Franse rechtsgeleerde die meeschreef aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Nadat hij de Nobel prijs voor de Vrede won in 1968, richtte Cassin het International Institute op om mensenrechten via onderzoek en onderwijs te beschermen en promoten.

De Engelstalige jury van de René Cassin Thesis Prijs was dit jaar samengesteld uit voorzitter Jim Murdoch (University of Glagow) en leden Paola Gaeta (Graduate Institute Geneva), Mikel Mancisidor (Washington College of Law; Vice-Chair Verenigde Naties Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten) en Andrea Saccucci (LUISS Guido Carli Rome en Studio S&P). De jury evalueerde Engelstalige en Franstalige proefschriften van over de hele wereld in internationale, regionale en vergelijkende mensenrechten en rechtstheorie van mensenrechten.

De jury besloot deze Prijs toe te kennen aan Nissens proefschrift ‘Business and human rights: the role of European Union member states in developing accountability mechanisms for corporations from developing and emerging states’.  Uitzonderlijk waren er dit jaar twee winnaars voor de Engelstalige René Cassin Prijs. Juan Carlos Benito Sánchez (Université Catholique de Louvain) won eveneens de René Cassin Thesis Prijs 2021 voor zijn proefschrift Securing housing for all in diverse European societies : applying international and European antidiscrimination law to the housing context’.

Nissen behaalde de beste score op haar doctoraatsverdediging aan Cardiff University’s School of Law and Politics. Sindsdien doet ze postdoc onderzoek in Leiden en Brussel. In Leiden werkt ze mee aan het sectorplanthema ‘Conflictoplossende instituties’. Ze behaalde beurzen van het FWO en FNRS-F.R.S. om gender-barrières in de rechtsgang te bestuderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.