Universiteit Leiden

nl en

Elif Naz Kayran wint APSA prijs voor beste proefschrift

Dr. Elif Naz Kayran heeft de ‘Best Dissertation Award’ gekregen van de Migration & Citizenship Section van de American Political Science Association (APSA) voor haar proefschrift ‘Political Responses and Electoral Behaviour at Times of Socioeconomic Risk Inequalities and Immigration’.

Deze prijs wordt toegekend aan een proefschrift over migratie en/of burgerschap dat in het voorgaande kalenderjaar (2020) is aanvaard. De dissertatiecommissie van Dr. Kayran bestond uit Jonas Pontusson (Uni. Genève), Melanie Kolbe (IHEID), David Rueda (Oxford), en David Sylvan (IHEID)

Elif: 'Ik ben nog steeds verbijsterd over het nieuws, ik heb het bericht een paar keer moeten herlezen om het te geloven.  Aan de basis van het project lag mijn interesse om echt te begrijpen waarom sommige mensen negatief tegenover immigratie staan of stonden en of er ruimte is voor positieve verandering met institutionele en economische middelen. Hoewel mijn interesse in het ontwikkelen van een dergelijk project al minstens zeven jaar oud is, was er veel steun en een ongelooflijk aantal verfijningen, aanmoedigingen en eerlijke kritieken van veel mensen nodig om tot deze versie te komen. Persoonlijk geeft deze erkenning van de Migration & Citizenship Section van de APSA mij dus een groot gevoel van betrokkenheid en een aanmoediging om door te gaan met het onderzoeken van dit soort uitdagende vragen.'

Aan de basis van het project lag mijn interesse om echt te begrijpen waarom sommige mensen negatief tegenover immigratie staan of stonden en of er ruimte is voor positieve verandering met institutionele en economische middelen.

Kayran is post-doc onderzoeker bij het Instituut voor Bestuurskunde. Ze werkt aan het onderzoeksprogramma Social Citizenship & Migration. Voordat Kayran bij de Universiteit Leiden kwam, ging ze naar de Universiteit van Oxford. Ze promoveerde (summa cum laude) in de politieke wetenschappen aan het Graduate Institute Geneva. Kayran werkt momenteel aan onderwerpen gerelateerd aan vergelijkende politieke economie, verzorgingsstaten, immigratie, stemrecht, en burgerschapsstudies. Meest recent onderzoekt ze de relatie tussen vakbonden en immigrantenrechten en de kloof in politieke participatie tussen immigranten en autochtone burgers.

Het proefschrift onderzoekt de economische basis van politieke oppositie tegen immigratie in Europa in de eenentwintigste eeuw. Haar onderzoek gaat verder dan bestaande studies van de economische effecten van immigratie, culturele verschillen, etnische en nationale identiteit, en partijdigheid. In plaats daarvan gaat het om de impact van ongelijk verdeelde sociaaleconomische risico's te begrijpen. De empirische analyses van het proefschrift maken gebruik van transnationale enquêtegegevens en nationale indicatoren en een longitudinaal onderzoek uit Duitsland. De vergelijkende analyses op meerdere niveaus en in meerdere landen, die de periode sinds de jaren 2000 bestrijken, leggen de basis voor een verband tussen de ongelijke blootstelling aan economische risico's in geavanceerde postindustriële democratieën en de daaropvolgende reacties tegen immigratie. Uiteindelijk toont het project aan hoe recente sociaaleconomische ongelijkheden de politieke reacties van burgers op immigratie vormgeven en hoe deze eisen op hun beurt het traject van de Europese politiek in deze eeuw bepalen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.