Universiteit Leiden

nl en

In Memoriam professor Wim Jiskoot (1961-2021)

Afgelopen zondagavond, 22 augustus, is na een kort ziekbed onze zeer gewaardeerde collega professor Wim Jiskoot, Hoogleraar Technologie van toediening van medicijnen, overleden. Wim werd twee weken geleden onverwachts geconfronteerd met het feit dat hij een vergevorderd stadium van kanker had, waarvoor helaas geen therapie meer mogelijk was. Wim aanvaardde met bewonderenswaardige kalmte en moed zijn lot en laat zijn partner Karin en zijn kinderen Julia en Carles in diepe droefenis achter.

Wim, geboren in 1961, groeide op in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen, en na zijn studie
Farmacie aan de Universiteit Utrecht, startte hij met een promotietraject bij professor Daan Crommelin en richtte zich daarbij op de “Pharmaceutical Aspects of Monoclonal Antibodies”. De formulering en immunogeniciteit van therapeutische eiwitten zoals monoclonale antilichamen heeft zijn hele carrière zijn grote interesse gehouden.

Hierna werkte Wim twee jaar als postdoc aan de University of Utah in Salt Lake City. Hij
bestudeerde in het lab van professor James Herron met behulp van biofysische
analysemethoden, interacties tussen antigenen en antistoffen. Na deze periode werd Wim in 1994 afdelingshoofd Bacteriële Vaccinontwikkeling bij het RIVM in Bilthoven, waar hij
verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van productiemethoden voor bacteriële vaccins en de bereiding van vaccinpartijen voor klinische studies. In 1998 keerde Wim terug naar de Universiteit Utrecht waar hij als universitair docent en universitair hoofddocent onderzoek deed naar de formulering en karakterisering van eiwitten en vaccins.

In 2006 werd Wim benoemd als hoogleraar aan de Universiteit Leiden met als
onderzoeksopdracht de klinische toepassing van therapeutische eiwitten en vaccins te
verbeteren. Sindsdien is Wim betrokken geweest, veelal in goede samenwerking met talloze partners binnen en buiten onze universiteit, en bij een wijd scala aan onderzoeksthema's: van vaccinontwikkeling tot Tuberculose, kanker en cardiovasculair onderzoek. Zijn enorme onderzoeksinspanning komt onder meer tot uiting in de 33 promoties die hij heeft begeleid als Leidse hoogleraar. Internationaal was Wim een vooraanstaand onderzoeker in zijn veld wat onder meer blijkt uit de meer dan 290 peer-reviewed publicaties van zijn hand en het feit dat Wim door Thomson Reuters op de lijst van Highly Cited Researchers werd geplaatst. Wim was nauw betrokken bij de onderwijsprogramma's Bio-Farmaceutische Wetenschappen van het LACDR, hij was altijd open en toegankelijk voor onze studenten. Ook binnen de nieuw opgezette masteropleiding Farmacie in Leiden speelde Wim een grote rol. Als één van de
weinige collega's binnen LACDR met een 'klassieke' Farmacie opleiding hielp Wim om vorm te geven aan de opleiding maar vooral ook om het onderzoeksprogramma op te starten. Hij inspireerde de jongere collega's om hun weg te vinden en was trots op hetgeen in korte tijd werd bereikt. Sinds 2013 combineerde Wim zijn aanstelling in Leiden met een parttime aanstelling als wetenschappelijk adviseur bij Coriolis Pharma in Duitsland.

Wij verliezen in Wim een zeer betrokken onderzoeker en collega, die door zijn positieve
houding altijd het goede in het onderzoek en onderwijs naar voren wist te brengen. Wij
wensen zijn partner, kinderen en alle collega’s sterkte met het verwerken van dit verlies.
Naast het kantoor van Wim (GE1 gang in het Gorlaeus gebouw) en online (https://www.afscheid.eu/wim-jiskoot) hebben wij een condoleanceregister ingericht.
Iedereen is van harte welkom om hierin een laatste groet of een herinnering aan Wim te
schrijven.

Namens het bestuur van het LACDR,


Hubertus Irth
Wetenschappelijk directeur

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.