Universiteit Leiden

nl en

Sabine van der Asdonk verdient Gratama Wetenschapsprijs 2021 voor onderzoek naar behandeling voor hoog-risicogezinnen

Pedagoog Sabine van der Asdonk ontvangt de Gratama Wetenschapsprijs 2021 voor haar onderzoek naar interventiemethoden voor gezinnen waarin een zeer hoog risico op kindermishandeling speelt. Met de prijs gaat Sabine een nieuw onderzoek opzetten in samenwerking met Britse collega’s van de University College London en de daaraan gekoppelde praktijkinstelling Anna Freud Centre (AFC), de grootste jeugdzorginstelling in het Verenigd Koninkrijk.

Vuurtorenmethode

Voor haar onderzoek zal Sabine onder andere een studiebezoek brengen aan het AFC in Londen met als doel om meer te leren over het klinische onderzoek dat plaatsvindt in het AFC en kennis op te doen over de Vuurtorenmethode. Deze innovatieve groepsbehandelmethode is enkele jaren geleden vanuit het AFC ontwikkeld voor gezinnen met zeer complexe problematiek, waarbij alle eerdere hulp is gestagneerd en een uithuisplaatsing dreigt. In de Vuurtorenmethode staat centraal hoe de ouder een veilige en voorspelbare basis kan bieden voor het kind. Een belangrijk doel van de methode is het versterken van het mentaliserend vermogen van ouders: het vermogen van ouders om zich in te leven in hun kind en te reflecteren op hun eigen gedrag en emoties.

Effectiviteit van de behandelmethode

Tot op heden heeft er nog geen grondig onderzoek plaatsgevonden naar de effectiviteit van de Vuurtorenmethode, maar een recente pilot studie die is uitgevoerd vanuit het AFC laat veelbelovende resultaten zien. Door op studiebezoek te gaan in het AFC kan de onderzoeksopzet voor het testen van de effectiviteit van deze methodiek in Nederland worden uitgewerkt en wordt een basis gelegd voor verdere samenwerking tussen het AFC en de Universiteit Leiden.

Met de Gratamabeurs zal Sabine bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van de Vuurtorenmethode door samen te werken met collega’s van het AFC en een Nederlandse psycholoog die de methodiek in Nederland gaat implementeren. De resultaten van dit onderzoek zullen bijdragen aan verbeterde zorg voor kwetsbare gezinnen waarbij een uithuisplaatsing dreigt.

Sabine van der Asdonk
Sabine van der Asdonk

Over Sabine van der Asdonk

In de afgelopen jaren heeft Sabine laten zien een zeer sterke onderzoeker te zijn met een grote ambitie om bij te dragen aan maatschappelijk relevant en kwalitatief hoogstaand onderzoek gericht op kwetsbare gezinnen waarin complexe problematiek speelt. Problematiek die kan leiden tot verstoorde ouder-kindrelaties en in het uiterste geval tot een uithuisplaatsing. In haar onderzoek zoekt Sabine actief de samenwerking op met de klinische praktijk om zo bij te dragen aan meer kennis over effectieve behandeling van deze gezinnen. Momenteel doet Sabine in samenwerking met een team van wetenschappers en behandelaren onderzoek naar de effectiviteit van trauma- en gehechtheidsbehandeling voor moeders en jonge kinderen die ernstig huiselijk geweld hebben meegemaakt.

Gratama Stichting

De Gratama Stichting is een in 1925 opgericht familiefonds dat projecten op het gebied van wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie ondersteunt en stimuleert. Het fonds geeft eenmaal per jaar subsidie aan medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Hiertoe werkt de stichting nauw samen met het LUF. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.