Universiteit Leiden

nl en

Acht onderzoekers met Rubiconbeurs naar het buitenland

Acht jonge wetenschappers van de Universiteit Leiden ontvangen een Rubiconbeurs van wetenschapsfinancier NWO. Hiermee kunnen zij een periode onderzoek doen aan een topinstituut of -universiteit in het buitenland.

Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De Rubiconbeurs maakt het voor de jonge onderzoekers mogelijk om hun onderzoek te doen aan topinstituten buiten Nederland. In totaal verstrekte NWO 31 Rubiconbeurzen aan recent gepromoveerde onderzoekers. De meerderheid van hen gaat voor 24 maanden naar het buitenland.

Acht wetenschappers van de Universiteit Leiden ontvangen een Rubicon. Hieronder een korte omschrijving van hun projecten en waar zij dit onderzoek zullen gaan uitvoeren.

Nauwkeurig modelleren van de bouwstenen van plasma-katalyse

Nick Gerrits gaat voor 24 maande naar de Universiteit van Antwerpen, om onderzoek te doen bij de PLASMANT Research Group aldaar. Weinig is bekend over hoe plasma-katalyse werkt. Daarom worden in dit project verschillende methodes ontwikkeld om verschillende bouwstenen van plasma-katalyse, zoals vibrationele excitaties, elektrische velden en geladen oppervlakken, te onderzoeken.

Een nieuwe drug target voor de ziekte van Parkinson

Elliot Mock gaat voor 24 maanden onderzoek doen aan de University of Oxford. Bij de ziekte van Parkinson is de werking van mitochondriën verstoord. Een nieuwe strategie om beschadigde mitochondriën te ruimen is remming van het eiwit USP14. In dit project zal Mock met farmacologische en genetische hulpmiddelen USP14 onderzoeken als drug target bij Parkinson.

Picking Up the Pieces

Arianna Sacco gaat met haar Rubicon 24 maanden naar Oostenrijk, naar het Institute for Oriental and European Archaeology van de Austrian Academy of Sciences. Het reconstrueren van de interacties tussen verschillende regio’s tijdens periodes van politieke onrust is een uitdaging. Door aardewerk te analyseren via een digitale en kwantitatieve methode, wil Sacco de interacties tussen verschillende gebieden in het oude Egypte bestuderen.

Micro-organismen herprogrammeren om betere antibiotica te produceren

Kamaleddin Tehrani heeft reeds de overstap gemaakt met zijn Rubiconfinanciering. Hij doet de komende 24 maanden onderzoek aan het Helmholtz Institute for Pharmaceutical Research Saarland, Duitsland. Micro-organismen zijn de voornaamste bron van nieuwe antibiotica. Om anti-microbiëleresistentie te bestrijden, zal de onderzoeker de antibiotica-productielijn van bepaalde bacteriën aanpassen om effectievere antibiotica te produceren.

Bloedplaatjes en het risico op veneuze trombose

Julia Tilburg gaat vanuit het LUMC naar het Boston Children’s Hospital en Harvard Medical School, om daar voor 24 maanden onderzoek te doen naar veneuze trombose. De grootte van en het aantal bloedplaatjes in je bloed kunnen bijdragen aan het risico op veneuze trombose. Tilburg gaat kijken of genetische variaties, die geassocieerd zijn met veneuze trombose, de aanmaak van bloedplaatjes door megakaryocyten kunnen beïnvloeden.

Symmetrieën in het heelal

Donggang Wang gaat met zijn Rubiconbeurs 24 maanden onderzoek doen aan de University of Cambridge. Het vroege universum biedt een unieke kans om natuurkunde van de microscopische wereld te toetsen aan waarnemingen op kosmische schaal. In dit natuurlijke laboratorium zal Wang nieuwe manieren onderzoeken om symmetrieën binnen fundamentele natuurkunde te meten.

Doelmatig ontwerp van metamorfose-materialen

Anne Meeussen gaat 24 maanden onderzoek doen aan de John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences van Harvard University. Materialen die van vorm veranderen—van tenten tot lichtzeilen—zijn nuttig, maar moeilijk te ontwerpen. Met behulp van experimenten modelleert Meeussen zulke metamorfose-materialen. Met dat model stelt zij ontwerpregels op die wetenschappers helpen om nieuwe metamorfose-materialen te maken.

Stresstest voor hart- en vaatziekten

A. de Jong gaat voor 24 maanden naar de Verenigde Staten, naar de NYU Grossman School of Medicine. Ziektes kunnen een stressreactie veroorzaken in cellen. Hierdoor worden normale processen, zoals de productie van eiwitten, verstoord. In dit project gaat De Jong onderzoeken wat het effect van cellulaire stress is bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten.

NB De toekenningen uit dit bericht betreffen twee samengevoegde financieringsrondes van 2020, daardoor zijn sommige van bovengenoemde wetenschappers al naar het buitenlandse instituut vertrokken.

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. De huidige omstandigheden vragen om gepaste maatregelen die per beurs of subsidie zullen variëren. Dit betekent dat de onderzoekers die in deze ronde Rubicon-financiering ontvangen pas aan de slag gaan met hun onderzoek wanneer de situatie voor hen veilig is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.