Universiteit Leiden

nl en

In herinnering Prof. mr. P.J. Dortmond (1944-2021)

Op 20 mei 2021 is overleden Prof. (em.) mr. P. (Peter) J. Dortmond. Peter Dortmond was in de jaren 1999-2008 hoogleraar Ondernemingsrecht aan de juridische faculteit in Leiden.

Hij combineerde deze aanstelling met zijn werk als notaris in Amsterdam. In Leiden was Peter Dortmond aanvankelijk verbonden aan de afdeling Handelsrecht en later aan de opvolger van die afdeling, de afdeling Ondernemingsrecht. Zijn aanstelling hield verband met de steeds grotere betekenis die het ondernemingsrecht kreeg en met het groeiende aantal studenten dat belangstelling had voor dat vakgebied. Peter Dortmond was als geen andere thuis in ingewikkelde thema’s zoals de fusie.

Peter Dortmond studeerde notarieel recht aan de Universiteit Utrecht. Zijn benoeming als kandidaat-notaris vond plaats in 1971,  waarna hij in 1976 tot notaris werd benoemd. Hij promoveerde in 1989 aan de toenmalige Katholieke Universiteit te Nijmegen op het proefschrift “Enige beschouwingen rondom aandelen: storting; blokkering; verkrijging bij juridische fusie”. Zijn promotor was Prof. mr. J.M.M. Maeijer. Aan diezelfde universiteit was hij ook verbonden als hoogleraar voordat hij overstapte naar Leiden.

Peter Dortmond had een verfijnd gevoel voor humor en was voor collega’s en studenten zeer benaderbaar. Ook was hij een gepassioneerd saxofonist en kon hij met verve anekdotes vertellen uit zijn juridische praktijk. In hem verliest de Leidse juridische faculteit een betrokken oud-hoogleraar en een eminent jurist. Getuige van het laatste is dat hij de hoofdbewerker is van het Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap (oorspronkelijk door E.J.J. van der Heijden en later door W.C.L. van der Grinten). Zijn bewerking uit 2013 van dit boek blijft voor het ondernemingsrecht een onontbeerlijke bron van kennis en inzicht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.