Universiteit Leiden

nl en

Workshop “Uitdagingen voor rechterlijke legitimiteit”

Op 16 april organiseerde de Radboud Universiteit Nijmegen een online workshop over (uitdagingen voor) rechterlijke legitimiteit. Legitimiteit is een van de kernconcepten binnen het onderzoeksthema Conflictoplossende Instituties (COI). COI is een landelijk samenwerkingsverband in het kader van het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid (2019-2024). Tijdens de workshop presenteerden onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Utrecht, en de Universiteit Leiden hun onderzoek en bespraken zij de relatie daarvan tot legitimiteit.

Voorbeelden van onderwerpen die tijdens deze presentaties aan bod kwamen, waren de vraag wat legitimiteit inhoudt en hoe het kan worden versterkt. Zes onderzoekers presenteerden hun onderzoek in drie elkaar opvolgende sessies, en elke sessie werd gemodereerd door een andere onderzoeker. De eerste sessie werd gemodereerd door Elaine Mak. Thomas Riesthuis presenteerde zijn onderzoek, dat empirische inzichten gebruikt voor het contextualiseren van rechtstheorieën over wat rechters doen wanneer zij beslissingen nemen in rechtszaken. Vervolgens besprak Sophie Koning de “ventielfunctie” van artikel 12-procedures in het Nederlandse strafrecht, die in toenemende mate lijken te worden gebruikt als manier voor het publiek om maatschappelijk ongenoegen te uiten.

Tijdens de tweede sessie, die werd gemodereerd door Lucas Noyon, vertelde Laura van den Berg over haar onderzoek. Haar onderzoek heeft tot doel het ontrafelen van het concept “legitimiteit” door te kijken naar de juridische, sociologische, en ethische dimensies ervan. Elif Erken besprak haar onderzoek naar de rol van Non-Gouvernementele Organisaties (NGOs) en Nationale Mensenrechteninstituten (NHRIs) in de nasleep van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De derde en laatste sessie werd gemodereerd door Joost Sillen. Eva Grosfeld presenteerde aan sociaal-psychologisch perspectief op de legitimiteit van de EU en de rol van waarden en identiteit. Tot slot besprak Ella Lerk de mogelijkheid van het versterken van legitimiteit door middel van integriteit. Aan het eind van iedere presentatie was er ruimte voor feedback, resulterend in levendige discussies. Zodoende gaven zowel de presentaties als de discussies na afloop verdere stof tot nadenken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.