Universiteit Leiden

nl en

Leesvaardiger door de inzet van digitale boeken?

Maken beginnende lezers extra leeskilometers als zij thuis toegang hebben tot een digitale bibliotheek met e-boeken? En welke stimulansen zijn nodig om alle kinderen aan het lezen te krijgen? Marga Sikkema-de Jong hoopt dit samen met Jane Pieplenbosch en haar consortiumpartners te onderzoeken in een door NRO gesubsidieerd onderwijs onderzoeksproject.

Doel van het onderzoek is om te testen of het beschikbaar stellen van een digitale bibliotheek helpt om beginnende lezers te stimuleren thuis te gaan lezen en daarnaast wordt onderzocht welke aanvullende stimulansen nodig zijn om alle kinderen aan het lezen te krijgen.

E-boeken bevatten digitale ondersteuning waardoor beginnende lezers met meer gemak zelfstandig boeken kunnen lezen, maar veel kinderen moeten daarin wel gestimuleerd worden. Na groep 3 volgt een fase waarin kinderen door veel oefenen vloeiende lezers worden. Om leeskilometers te kunnen maken, moeten zij dus ook thuis veel oefenen.

Zelfstandig boeken lezen

Er zijn enorme verschillen tussen kinderen in de mate waarin zij in hun vrije tijd lezen waardoor grote verschillen in leesniveau ontstaan. Mogelijk dat e-boeken stimulerend werken. E-boeken zijn boeken die via het scherm aangeboden worden en bevatten naast de tekst die op het scherm staat, ook gesproken tekst. Lezen wordt ‘mee-lezen’ waardoor beginnende lezers met meer gemak zelfstandig boeken kunnen lezen.

Gratis toegang tot een digitale bibliotheek met e-boeken zal niet motiverend genoeg zijn om alle kinderen aan het lezen te krijgen. Ouders zullen hun kinderen hierin moeten ondersteunen, maar hoe? Want niet iedereen doet dit uit zichzelf of weet hoe dit werkt.

Marga Sikkema-de Jong voert het onderzoeksproject dat anderhalf jaar duurt uit in samenwerking met met PROO Leiden-Leiderdorp en het Leiden Education Fieldlab. Jane Pieplenbosch is vanuit de Universiteit Leiden als projectmedewerker aangesteld.

Stageplekken

Het project biedt masterstudenten mogelijkheden om in het kader van hun stage mee te werken in het project. Thema’s die in dit project een rol spelen: educatief partnerschap (thuis-school), gelijke kansen in het onderwijs, passend onderwijs, onderwijs en digitalisering, zomerleesprogramma, onderwijsonderzoek, leesbevordering.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over het project of interesse hebt in deelname dan kun je contact opnemen met de onderzoekers via digitalebieb@fsw.leidenuniv.nl ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.