Universiteit Leiden

nl en

Claire Vergerio naar finale CEU Excellence in Teaching Award

Politicoloog Claire Vergerio (Universiteit Leiden) heeft de finale bereikt van de European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities, de jaarlijkse onderwijsprijs van Central European University. Als winnaar van de Casimir Pijs 2019 is Vergerio genomineerd door de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Tot juni 2021 is het duimen voor haar studenten en collega’s. Dan zal de uiteindelijke winnaar bekend worden gemaakt.

‘Als het het verleden niet begrijpt, snap je ook het heden niet’

Vergerio onderwijst in de Leidse en Haagse bachelorprogramma’s van het Instituut Politieke Wetenschap en verzorgt keuzevakken voor masterstudenten. De rode draad in haar werk is de wisselwerking tussen geschiedenis—of beter: de perceptie daarvan—en internationale betrekkingen. ‘In cursussen als Global History laat ik mijn studenten zien waar de wetenschap staat. Waarover zijn onderzoekers het eens? Waarover gaan de voornaamste discussies?’ Studenten prijzen Vergerio omdat haar vakken hun kijk op de wereld verandert. ‘Aanvankelijk is geschiedenis voor studenten misschien een beetje obscuur, stoffig en irrelevant. Maar dan gaan zij actief en kritisch in debat, bijvoorbeeld over de Vrede van Westfalen, zelfs tijdens de koffiepauze. Doel bereikt! Immers: als je het verleden niet begrijpt, snap je ook het heden niet.’

Rolmodel

In vakevaluaties van studenten, ook in de nominatie voor de Excellence Award door de Faculteit, wordt Vergerio gekarakteriseerd als ‘gepassioneerd’ en ‘inspirerend’. Velen zien haar zelfs als een ‘rolmodel’, vooral voor jonge vrouwen. ‘Dat raakt mij bijzonder’, reageert Vergerio. ‘Maar ergens snap ik wel waar dat vandaan komt. Ik word vaak aangezien voor een student; mijn studententijd is ook niet heel, heel lang geleden. Als studenten een docent zien die in veel opzichten op hen lijkt, worden zij zich wellicht bewust van hun eigen potentieel.’

Directe impact

Vergerio hecht veel waarde aan het werken met studenten: ‘Kort gezegd maakt het dat ik mij “nuttig” voel. Wat je doet, in en rond de collegezaal, heeft directe impact. Wat ik weet, wat ik deel, raakt een snaar bij mijn studenten. Dat blijkt in discussies tijdens mijn colleges en ook tijdens mijn spreekuur, dat goed wordt bezocht.’ De waardering is wederzijds. Vergerio: ‘Ik leer zo ontzettend veel, zowel van het “organiseren” van mijn kennis ten behoeve van de cursussen, als ook van mijn studenten. Die komen uit alle hoeken van de wereld en brengen ieder hun eigen kijk op de geschiedenis.’ Een andere bonus, voor Vergerio persoonlijk, is dat het lesgeven haar heeft geholpen haar angst voor het spreken in het openbaar te overwinnen. ‘Dat vond ik altijd extreem moeilijk. Eerlijk gezegd ben ik soms, voor aanvang van een groot college, nog altijd een beetje nerveus. Maar als ik dan de nieuwsgierigheid, de energie van de studenten ervaar, word ik wat losser en kan ik echt opgaan in de uitwisseling. Ook in dit opzicht is lesgeven voor mij een enorme bron van persoonlijke groei.’

Claire Vergerio, Universiteit Leiden, Instituut Politieke Wetenschap
Claire Vergerio doceert in de Wijnhaven (Den Haag). Foto: Hyunho (Laine) Cho.

‘Boeken!’

Gaat Vergerio de Excellence Award winnen? ‘Eerlijk gezegd verwacht ik van niet. Er zijn waarschijnlijk nog vele andere finalisten. En sommigen van hun hebben wellicht een langere staat van dienst dan ik.’ Bescheidenheid siert de mens Claire Vergerio. De nominatie en de verdere stappen richting de finale hebben haar hoe dan ook veel opgeleverd. ‘Net als de Casimir Prijs, die ik in 2019 mocht ontvangen voor mijn werk als docent van de Faculteit Sociale Wetenschappen is dit natuurlijk een grote eer. Voor de Award moest ik een zeer uitgebreid dossier indienen. Dat heeft me wel laten nadenken over mijn werk en mijn aanpak als docent.’ En wat als zij wint? ‘Boeken! I houd van lezen en doe dat het liefst op de ouderwetse manier. Inmiddels voorziet mijn persoonlijke bibliotheek vrij aardig in wat ik gebruik voor mijn cursussen. Maar er is nog zoveel meer waarin ik mij wil verdiepen.’

Pioniers

De European Award for Excellence in Teaching is bedoeld voor academici in de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, werkzaam aan een Europese instelling voor hoger onderwijs. Sinds 2011 rijkt de Central European University (CEU) deze prijs jaarlijks uit aan ‘pioniers’, die vernieuwende lesmethoden gebruiken, theorie en praktijk combineren, probleemgestuurd werken en studenten bewegen tot kritisch denken. Naast erkenning en prestige biedt de Award een vergoeding van € 5.000. De Award voor 2021 zal worden uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar aan de CEU in september 2021.

Meer lezen

Profielpagina Claire Vergerio

Casimir Prijs 2019

CEU’s Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.