Universiteit Leiden

nl en

Laten we het daar eens over hebben

In Nederland kunnen ruim 250.000 kinderen door geldgebrek niet meedoen met hun leeftijdsgenoten. Met alle gevolgen van dien. Kinderen ondervinden stress en spanning thuis, ervaren sociale uitsluiting en hebben een sterk vergrote kans om later zelf in armoede terecht te komen. De SIRE campagne Laten we het daar eens over hebben vraagt hier aandacht voor.

Vice-decaan Koen Caminada is nauw betrokken geweest bij het aankaarten van dit probleem.
Al meer dan 25 jaar houdt hij zich bezig met het inkomstenverdelingsvraagstuk en toen viel hem al op dat er relatief veel kinderarmoede in Nederland is. Sindsdien probeert hij dit op allerlei manieren onder de aandacht te brengen. De SIRE campagne is een goede eerste stap om mensen ervan bewust te maken dat dit speelt. De slogan van de campagne ‘Laten we het dáár eens over hebben’ staat niet alleen voor collectieve verontwaardiging, maar is ook een oproep. Een oproep aan iedereen in Nederland om kinderarmoede tot een echt gespreksonderwerp te maken.

‘Van alle leeftijdscategorieën lopen kinderen het grootste risico op armoede. In vergelijking met senioren leven in Nederland zelfs drie keer zoveel kinderen in armoede. Als je inzoomt op de verwachte armoedetoename van 28%, zie je dat dit niet senioren, waar de armoede vanwege de AOW laag is, maar juist gezinnen met kinderen hard zal treffen. De toenemende sociale en economische ongelijkheid die dit veroorzaakt, onderstrepen de grote maatschappelijke urgentie van dit probleem. Alarmbellen zijn nodig,’ aldus Koen Caminada. 

Bekijk hier alle cijfers rondom kinderarmoede (gebaseerd op het onderzoek van Caminada)

SIRE wil met haar campagnes mensen aanzetten tot nadenken over kwesties die weinig tot geen aandacht krijgen maar dit wel verdienen. Zij stellen een thema ook aan de orde om het bespreekbaar te maken in onze samenleving en te agenderen bij burgers, opinieleiders en politici. SIRE is onafhankelijk en heeft geen banden met de Rijksoverheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.