Universiteit Leiden

nl en

Kandidaten faculteitsraad gezocht: ‘Belangrijk om je stem te laten horen’

De verkiezingen voor de faculteitsraad komen eraan. Pauline Hutten, voorzitter van de raad bij FGGA en decaan Erwin Muller vertellen over het belang van medezeggenschap en waarom het nuttig én leuk is om in de raad te zitten. ‘De faculteitsraad houdt ons scherp.’

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over belangrijke zaken die spelen binnen de faculteit. Je zit erin als vertegenwoordiger van studenten en personeel en fungeert als klankbord van het bestuur. De kandidaatstelling voor de verkiezingen komt eraan: van 13 tot en met 16 april. Hoe dat werkt lees je hier. De verkiezingen zelf zijn van 17 tot en met 21 mei.

Kans krijgen om mee te praten

Pauline Hutten, beleidsmedewerker bij ISGA, heeft er bijna twee jaar als voorzitter opzitten. ‘Het is oprecht belangrijk om medezeggenschap te hebben. Het is voor de faculteit belangrijk omdat medezeggenschap een manier is om je medewerkers en studenten mee te krijgen met de besluiten die worden genomen en er draagvlak voor te vinden. Maar het is ook voor jezelf belangrijk om je stem te laten horen en de kans krijgen om mee te praten en te zien hoe besluiten tot stand komen.’

Persoonlijke ontwikkeling

Als beleidsmedewerker heeft Hutten doorgaans weinig studentencontact. Door haar werk in de faculteitsraad kreeg ze dat wel. Maar er zijn meer argumenten. ‘Het is goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik heb er zoveel van geleerd. Je leert over machtsverhoudingen, ziet hoe beleid gemaakt wordt en je krijgt meer begrip voor hoe regels en richtlijnen tot stand komen. We worden altijd serieus genomen door het bestuur en hebben zeker ook de ruimte voor eigen inbreng en initiatieven. Natuurlijk gaat het er soms stevig aan toe, maar we werken heel goed samen. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met de studentenfaciliteiten om die te optimaliseren. We maken ons hard voor genoeg werkplekken met meer stopcontacten, maar zijn ook in discussie over de Engelse taal binnen de faculteit bijvoorbeeld.’  

Alle afdelingen

Hutten hoopt dat collega’s uit alle geledingen van de faculteit zich kandidaat stellen zodat er daadwerkelijk wat te kiezen valt in mei. ‘Het is goed voor je contacten, je leert veel over de faculteit én universiteit en natuurlijk kost het tijd, maar je krijgt er ook veel voor terug. Ik hoop zeker ook op wetenschappelijk personeel in de raad, het zou mooi zijn als die tak ook goed vertegenwoordigd is. We hebben zoveel afdelingen binnen FGGA, ik hoop op aanmeldingen uit alle hoeken.’

Uit de bestuurlijke bubbel

Voor decaan Erwin Muller is de medezeggenschap via de Faculteitsraad van cruciaal belang. ‘We zijn een jonge faculteit waar veranderingen snel gaan. We groeien nog steeds snel en daarom is het goed dat er medezeggenschap op meerdere fronten is. De raad houdt ons als bestuur scherp. We draven soms wat door in de bestuurlijke bubbel waarin we zitten en dan is het goed dat je de raad als klankbord hebt om te kijken of en hoe de plannen die we hebben wel uitvoerbaar zijn. Natuurlijk staan we soms tegenover elkaar met onze argumenten, maar het uiteindelijke doel is om samen de dingen binnen de faculteit mooier en beter te maken. Soms gaat het er stevig aan toe, maar het is altijd een constructief debat. We doen het samen.’

Governance in de praktijk

Volgens Muller kan het ook zeker goed zijn voor je carrière om in de faculteitsraad te zitten. ‘Kijk maar naar mij, ik heb er zelf ook ingezeten,’ klinkt het lachend. ‘Nee gekheid, maar tegen collega’s die er tegen opzien om in discussie te gaan met mij en de rest van het bestuur wil zeggen: dat is nergens voor nodig. Het wordt juist buitengewoon gewaardeerd als je je stem laat horen. Nergens kan je je stem zo goed laten horen als in deze goed gestructureerde raad. Je hebt te maken met grote vraagstukken waar medewerkers en studenten dagelijks mee te maken hebben. Denk aan algemene strategie, samenwerkingen, de samenstelling van onze onderwijsprogramma’s. Het is governance in de praktijk. Wie wil daar nu niet met z’n neus bovenop zitten?’

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad is na de universiteitsraad het op één na hoogste medezeggenschapsorgaan binnen de universiteit en speelt een intermediaire rol tussen de verschillende onderdelen van de desbetreffende faculteit. De raad heeft instemmings- en adviesrecht over allerlei zaken die de faculteit aangaan. Daarnaast is de raad vertegenwoordiger van studenten en medewerkers en een klankbord voor het faculteitsbestuur. De Faculteitsraden bestaan uit personeelsleden en studenten. Personeelsleden worden voor twee jaar gekozen, de studentleden voor één jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.