Universiteit Leiden

nl en

for the beauty of physics

Wervingsposter voor Natuurkunde

Tobias de Jong - Grafeenkaart

Drie ordegroottes van ordening: Het is mogelijk om grafeen atomair perfect georienteerd op carborundum te groeien. De atoomafstanden van de twee materialen komen echter net niet overeen, zodat het grafeen net niet perfect op het carborundum past. Op een grotere schaal ontstaan hierdoor dislocatielijnen, waarin het verschil in atoomafstanden wordt geconcentreerd. Deze dislocatielijnen, hier zichtbaar in rood, vormen op hun beurt verschillende gebieden van regelmatige netwerken, met ofwel parallele lijnen, ofwel driehoekjes. Met Lage Energie Elektronen Microscopie beelden we het voorkomen van deze gebieden af op hoge resolutie. Hiermee achterhalen we hoe de originele rooster mismatch tussen het grafeen en het carborundum de eigenschappen van het grafeen beinvloed.

Voyager - Samia Ouhajji aen Rachel Doherty

Met een speciale 3D printer kunnen wij deeltjes op microschaal maken (ongeveer honderd keer kleiner dan de dikte van een haar). Deze deeltjes kunnen wij in elke denkbare vorm printen zoals bijvoorbeeld het ruimteschip uit de Star Trekserie Star Trek: Voyager. Wij onderzoeken momenteel of deze deeltjes naar gebieden met een hoge viscositeit kunnen zwemmen. Hart- en vaatziekten zijn namelijk gelinkt aan een hogere stroperigheid van het bloed. Wij hopen nieuwe medicijnen te ontwikkelen die heel goed zijn in het zwemmen in vloeistoffen die langzaam vloeien.

Topological Flap - Anne Meeussen

In Martin van Hecke's Mechanical Metamaterials group, we investigate how a material's shape influences its mechanical properties. Here, you're looking at a 3D-printed structure that can morph from one twisty, bendy, and organic shape to another. It starts out as a large, thin sheet- about half a metre long- with parallel ridges. These ridges can snap through, and lock the sheet into a new configuration.

Jean Paul van Soest - Nikkelworm

Scanning elektronen microscoop afbeelding van een nikkel naald. De tip van de naald was gebruikt om het oppervlak van grafiet te verkennen met een scanning tunneling microscoop. Tijdens de meting crashte de tip in het grafiet, waardoor de punt werd gedraaid en grafietvlokken werden opgepikt. Met deze naaldjes wordt onderzoek gedaan naar enkele moleculen als spin filter voor elektronen.

Vera Janssen en Tobias de Jong - Electronic Escher

Electrons in materials are not free to roam. Quantum mechanics allows them to move under some angles, while others are forbidden. The atomic composition of a material dictates the rules. These rules lead to many properties, like the colour and electric conductivity. We image these hidden rules directly by shooting electrons to the surface at many different angles and measure which are allowed to roam on the surface, and which come back… rejected. 
This image shows the angular composition of the allowed states of hexagonal boronnitride. The repetitive nature of this space is visualized with a wink to M.C. Escher.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.