Universiteit Leiden

nl en

Student Bram wilde als jongetje burgemeester worden

Bram Geurds (20) is gefascineerd door politiek. Toen hij twaalf was, trok een politiek debat op tv al zijn aandacht: wat is dat nou? En hij wilde burgemeester worden. Bram studeert natuurlijk politicologie en is politiek actief. Hij koerst recht op het beroep van politicus af, lijkt het. Nou nee, niet per se.

De fascinatie voor politiek loopt als een rode draad door het leven van Westlander Bram Geurds, vanaf het moment dat hij op zijn twaalfde burgemeester wilde worden. Op het vwo interviewde hij als 14-jarige voor een werkstuk de burgemeester van Westland, een gemeente van elf kernen, ten zuiden van Den Haag, gedomineerd door de glastuinbouw. Maar voor de leerlingenraad op zijn school bedankte hij: liever deed hij mee aan de musical. ‘Ik moest van mijn ouders sowieso kiezen en ik vond dat de leerlingenraad te weinig speelruimte had.’

Zijn profielwerkstuk, dat hij samen met twee medeleerlingen maakte, betrof ook een politiek onderwerp: de invloed van Rusland en de VS in de VN Veiligheidsraad. Dit in het kader van een project van de Atlantische Onderwijscommissie die vo-leerlingen jaarlijks uitnodigt hun werkstuk te wijden aan internationale vrede en veiligheid. De deelnemende leerlingen kregen een rondleiding in de Tweede Kamer, en spraken met Kamerleden. Geweldig vond Bram dat.

Bram Geurds op een MBO-school
'Het project Politiek Actief:van de Jongerenraad: op een mbo-school gaf ik de jongeren de opdracht mee een adviesstuk te schrijven.'

Jongerenraad Westland

In 2018 stemde de gemeenteraad van Westland in met een motie van het CDA om een Jongerenraad in het leven te roepen. Dit om de jongeren een eigen stem te geven. Dat was hard nodig. Bram was er meteen bij want hij wil bijdragen aan een betere wereld, vooral voor jongeren. Hij werd vicevoorzitter en organisatie-coördinator. De gemeenteraad gaf een reglement mee, de opdracht om 25 jongeren te rekruteren en het verzoek om tweemaal per jaar een advies uit te brengen. ‘Achteraf is het een geweldige en leerzame ervaring geweest om de Jongerenraad op poten te zetten’, zegt Bram, ‘maar op het moment zelf wisten we nauwelijks waar we moesten beginnen. Met vallen en opstaan kwamen ze er. Een bestuur, een Adviescommissie en een Organisatiecommissie voor onder meer publicitaire activiteiten zoals schoolbezoeken en andere manieren om jongeren te bevragen.

Calisthenics

Wat zijn de hot issues voor jongeren in het Westland? Bram: ‘Er is een heleboel niet in het Westland. Geen trein of tram, bijvoorbeeld, de bus is het hele openbaar vervoer. Den Haag is te doen maar studenten die in andere steden studeren reizen meer dan een uur. En verder is er ook in het Westland een groot gebrek aan woningen voor jongeren. Een ander punt is dat jongeren op Den Haag aangewezen zijn als ze los willen op de dansvloer aangezien er in het Westland maar weinig uitgaansfaciliteiten voor jongeren zijn. En dan willen de jongeren graag dat ze ergens de sport calisthenics kunnen beoefenen.

met de plastic zakken: daar zitten allemaal blikjes en plastic flesjes in (zwerfafval), waarmee ik Westland probeer te maken dat zwerfafval een veel groter probleem is dan dat we nu denken. Teller staat sinds september op 3240 (samen met mijn vader).
'Deze foto is gemaakt voor de campagne #Elkestemtelt, waarin ik met name jongeren opriep om zich aan te melden als vrijwilliger bij een stembureau.'

Naar de stembus!

In de Jongerenraad is Bram begonnen aan een campagne om de Westlandse jongeren in maart naar de stembus te krijgen. ‘Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Ik ben inmiddels geen vicevoorzitter van de Jongerenraad meer, maar ben lid gebleven om dit te kunnen doen.’ Samen met andere Jongerenraden maken ze ook een landelijke campagne. Op de vraag of hij denkt jongeren met een migratie-achtergrond ook goed te kunnen bereiken, reageert Bram met lichte irritatie. ‘Die jongeren zijn echt niet anders hoor. Ik heb vrienden met een Turkse en een Afghaanse achtergrond. Heel gewoon. Het beeld wordt bepaald door een kleine groep die niet representatief is.’  Verder maakt Bram zich in de Jongerenraad sterk voor duurzaamheid. Zo probeert hij voor elkaar te krijgen dat op grote evenementen in het Westland, net als in Leiden op 3 oktober, herbruikbare glazen worden ingezet.

met de plastic zakken: daar zitten allemaal blikjes en plastic flesjes in (zwerfafval), waarmee ik Westland probeer te maken dat zwerfafval een veel groter probleem is dan dat we nu denken. Teller staat sinds september op 3240 (samen met mijn vader).
'Dit is een foto van mij met de penning, voor Westland/nl.' (Foto: PR/Wilke Geurds)

Politicoloog

De studie politicologie, zo ontdekte de derdejaars Bram al snel, leidt op tot politicoloog en niet tot politicus. ‘Het is zeker een interessante studie, maar wel heel erg theoretisch. Ik heb een keer aangegeven dat het curriculum ook wat skills uit het politieke handwerk zou mogen bevatten, zoals debatteren en presenteren. Maar ik weet niet of dat ervan gaat komen.’ Kort geleden won Bram de jaarlijks uit te reiken Pieter de la Courtpenning van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Die gaat jaarlijks, op voordracht van medestudenten, naar een student die zich, onbezoldigd, maatschappelijk inzet. Dat was een mooie verrassing. Het bacheloronderzoek waar Bram nu aan werkt, gaat over groepen die niet gaan stemmen. Van de laagopgeleide jongeren stemt 59%, dat mag wel omhoog, vindt Bram.

Ben jij of ken jij een student met een leuk, lief, interessant, enthousiast, bijzonder of begeesterd verhaal? Over iets van de studie of daarbuiten, of allebei? Stuur dan een mail. Van nu af aan gaan we elke maand een student portretteren in de Studentennieuwsbrief. 

Te eerlijk

Je zou denken dat Bram staat te popelen om de politiek in te gaan, bijvoorbeeld door zich kandidaat te stellen voor de Westlandse gemeenteraad, maar zo is het niet. De wereld mooier maken is nog steeds zijn ideaal, maar alle ervaringen hebben hem ook zelfkennis bijgebracht. Bram is van de actie en vraagt zich af of hij tegen de traagheid van de politiek zou kunnen.  En er is meer. ‘Ik blijf het heel mooi beroep vinden en het politieke spel vind ik erg leuk en interessant om te volgen, maar ik denk dat ik er zelf te eerlijk voor ben. Ik kan ook moeilijk nee zeggen. En daarnaast krijg je tegenwoordig vaak bedreigingen en agressie over je heen. Ik denk dat ik me teveel zou aantrekken.’

Bram Geurds
'Samen met mijn vader verzamel ik rondzwervende blikjes en plastic flessen om te laten zien dat zwerfvuil een groter probleem is dan wordt gedacht. Sinds september staat de teller op 3240 stuks.'

Aan het werk in de thuiszorg

‘Pas zei ik tegen mijn moeder: Ik wil niet de baas zijn maar de beste werknemer…. Ik ben super creatief in publieke actie, niet bang en goed in het opbouwen van een netwerk. Ik denk dat ik een goede coördinator zou zijn. Ook vind ik dat ik nog veel te weinig weet om een volwaardig politicus te kunnen zijn. Ik wil de maatschappij veel beter leren kennen.’ Zo is Bram nu tien uur per week werkzaam in de thuiszorg, meteen ook zijn bijbaantje. ‘Ik vind het heel erg mooi om te doen. Mijn vijf vaste cliënten zijn zo blij als ik kom! De gezondheidszorg wordt een van de grote thema’s van de nabije toekomst, daar wil ik middenin gestaan hebben. En: zeg nooit nooit.’ Wat zijn politieke kleur is wil hij niet kwijt. ‘Ik heb wel een voorkeur maar ik wil me zeker in de Jongerenraad onafhankelijk opstellen.’

Misschien komen we op een dag toch burgemeester Bram Geurds tegen. Soms kruipt het bloed waar het niet gaan kan.

Wie ook geïnteresseerd is in politiek kan twee podcasts van het Istituut Politieke Wetenschap beluisteren:

Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.