Universiteit Leiden

nl en

Martijn Ridderbos herbenoemd tot vicevoorzitter

Vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, drs. Martijn Ridderbos, is door de Raad van Toezicht herbenoemd.

Portret van Martijn Ridderbos, herbenoemd tot vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden.
Martijn Ridderbos, herbenoemd tot vicevoorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden.

De Raad van Toezicht heeft besloten om Martijn Ridderbos met ingang van 8 mei 2021 te benoemen voor een tweede termijn van vier jaar. Voorafgaand aan zijn besluit heeft de Raad van Toezicht de decanen en de Universiteitsraad gehoord, die de herbenoeming van harte ondersteunen.

Charlotte de Roon, voorzitter van de Universiteitsraad: ‘Martijn Ridderbos is voor de Universiteitsraad een toegankelijke bestuurder die de medezeggenschap proactief betrekt. De Universiteitsraad ziet uit naar de voortzetting van de goede samenwerking op de bedrijfsvoeringsportefeuilles en ziet uit naar de gesprekken met Ridderbos over de HR-portefeuille.’

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Ab van der Touw, over de herbenoeming: 'Martijn Ridderbos is een strategisch denker met visie die heldere kaders stelt, deze transparantie wordt binnen de organisatie zeer gewaardeerd. In zijn rol draagt hij bij aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en verzakelijking van onze universiteit. Als  gedreven bestuurder bouwt hij succesvol verder aan de campusontwikkelingen in Den Haag en Leiden. Daarnaast vervult Martijn Ridderbos een belangrijke rol als lid van het dagelijks bestuur van de VSNU waarin hij de belangen van de Nederlandse universiteiten transparant en zakelijk heeft verwoord in de bekostigingsdiscussie.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.