Universiteit Leiden

nl en

Sheila van Berkel ontvangt beurs voor onderzoek naar misbruik tussen broers en zussen

Forensisch gezinspedagoog Sheila van Berkel ontvangt een LUF-subsidie om onderzoek te doen naar seksueel misbruik door broers en/of zussen. Dit is het eerste onderzoek in Nederland naar deze vorm van seksueel misbruik en is uitzonderlijk vanwege de toegang tot een omvangrijke steekproef. Deze studie zal aanknopingspunten bieden voor vervolgonderzoek naar effectieve behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik tussen broers en zussen.

De gevolgen van seksueel misbruik door broers en/of zussen zijn mogelijk verstrekkender dan bij andere vormen van seksueel misbruik van familieleden. Dit komt omdat het vaak frequenter en langdurige plaatsvindt en meestal ingrijpender vormen omvat. Deze vorm van misbruik wordt vaak niet gemeld en daardoor niet behandeld. Slachtoffers blijven zodoende levenslang worstelen met de gevolgen ervan.

Er is nog echter weinig onderzoek gedaan naar deze vorm van misbruik, in Nederland zelfs nooit. Daarnaast zijn resultaten uit internationaal onderzoek niet eenduidig. Om de behandeling van slachtoffers te verbeteren is meer kennis nodig

Samen met het Landelijk Psychotraumacentrum

In samenwerking met dr. Iva Bicanic (Universiteit Utrecht) en het Landelijk Psychotraumacentrum zal Van Berkel verschillende kenmerken uit dossiers van slachtoffers van seksueel misbruik door een broer/zus vergelijken met kenmerken uit dossiers van slachtoffers van andere vormen van seksuele misbruik. Ook zullen therapeuten van het Psychotraumacentrum worden geïnterviewd over hun ervaringen met deze slachtoffers en zal de informatie uit de dossiers van deze slachtoffers naast die van slachtoffers van andere vormen van seksueel misbruik worden gelegd. Dit om verschillen in effectieve methodes in de behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik tussen broers en zussen versus misbruik door andere personen te onderzoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.