Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe druk handboek Arbeidsovereenkomst verschenen

In de bekende Asser-serie over het Nederlands privaatrecht verscheen onlangs de vierde druk van deel 7-V over de Arbeidsovereenkomst van de hand van prof. Guus Heerma van Voss, hoogleraar sociaal recht bij onze faculteit. Het boek is gewijd aan titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, de arbeidsovereenkomst. De commentaren volgen de wettekst op de voet.

De vormgeving maakt het onderscheid tussen hoofdlijnen en details direct duidelijk. De omvangrijke jurisprudentie van de Hoge Raad over de Wet werk en zekerheid wordt in deze druk gevolgd tot eind 2020. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving van de afgelopen vier jaar verwerkt, waaronder de Wet arbeidsmarkt in balans.
Het boek vormt een overzichtelijk naslagwerk over de hoofdzaken van het arbeidsrecht en biedt een grondig en tegelijkertijd praktisch bruikbaar overzicht. Naast de arbeidsovereenkomst uit titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, wordt aandacht besteed aan de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede aan de ondernemingsovereenkomst en arbeidsvoorwaardenregelingen binnen de onderneming. Hiermee biedt de titel inzicht in de arbeidsrechtelijke positie van werkgever, werknemer en andere bij de arbeidsverhouding betrokken partijen. Het boek wordt gebruikt als handboek in de Masterrichting Arbeidsrecht en in de rechtspraktijk.

Meer  informatie op de website van Kluwer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.