Universiteit Leiden

nl en

Walter Burkard wint de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2020 met scriptie over klimaatverandering

Op 10 december heeft Walter Burkard de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2020 gewonnen voor zijn scriptie over klimaatverandering en kinderrechten. Deze prijs voor de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten wordt jaarlijks uitgereikt door Defence for Children samen met de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

Jaap Doek, voorzitter van de jury: “Walter Burkard heeft met veel passie een zeer goed gedocumenteerde scriptie geschreven over een onderwerp dat nog vele jaren onze grote aandacht nodig heeft. Hij laat ook zien dat een grondig academisch werk de basis kan zijn voor concrete acties.”

Onvoldoende aandacht voor klimaatverandering in VN-Kinderrechtenverdrag

De winnende scriptie werd uit een top zes van genomineerden gekozen.
Walter onderzoekt in zijn winnende scriptie ‘A Matter of [a Dignified] Life and Death: Climate Change and Children’s Rights’ of het VN-Kinderrechtencomité ‘een bondgenoot of een vijand’ is geweest voor kinderen die proberen de gevolgen van klimaatverandering te verzachten en zich hieraan aan te passen. Hiertoe bestudeert hij eerst de impact die klimaatverandering kan hebben op de rechten van kinderen, evenals de mogelijkheden en tegenslagen van de klimaatbeweging van kinderen. Vervolgens evalueert hij het werk van het Comité in dit verband. Nadat hij constateert dat er onvoldoende aandacht is voor klimaatverandering in het VN-Kinderrechtenverdrag en in het werk van het VN-Kinderrechtencomité, doet hij een aantal concrete aanbevelingen om deze leemte op te vullen.

Vrij te besteden bedrag en reis naar VN-Kinderrechtencomité

Walters scriptie is beloond met een vrij te besteden bedrag van €500,- en een georganiseerde reis naar het VN-Kinderrechtencomité in Genève. Voordat de prijs is uitgereikt, zijn de aanwezigen verwelkomd door professor Ton Liefaard, vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en UNICEF-hoogleraar Kinderrechten aan de Universiteit Leiden en Mirjam Blaak, directeur-bestuurder van Defence for Children Nederland. Na het welkomstwoord volgde een lezing door Bruno Vanobbergen, algemeen directeur van het Vlaamse Agentschap Opgroeien en voormalig Vlaamse Kinderrechtencommissaris, getiteld ‘Customer is king? Why children’s rights need to embrace the child as citizen’.

More information

Klik hier voor meer informatie over de uitreiking van de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2020.

Download hier de scriptie ‘A Matter of [a Dignified] Life and Death: Climate Change and Children’s Rights’.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.