Universiteit Leiden

nl en

Campus Den Haag presenteert ambitieuze plannen aan burgemeester Van Zanen

De Campus Den Haag van de Universiteit Leiden presenteert haar nieuwe strategie voor de komende tien jaar. Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, ontving deze op 4 december van Martijn Ridderbos, vicevoorzitter College van Bestuur en Erwin Muller, bestuurder van de Campus Den Haag.

De Universiteit Leiden is één universiteit in twee steden. Op deze manier combineren we het beste van twee werelden. In Leiden hebben we een brede gevestigde kennisbasis en in Den Haag een jonge bruisende campus. De Campus is de afgelopen 20 jaar sterk gegroeid en blijft ook de komende jaren aan de weg timmeren met onderzoek, onderwijs en impact. 

Breed aanbod sluit aan op de praktijk

Een belangrijke pijler van de nieuwe strategie is een verantwoorde groei in bachelor- en masteronderwijs en onderwijs voor professionals. Bij de ontwikkeling van nieuw onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met de behoeften van de stad en het moet passen binnen de inhoudelijke strategie van de Campus Den Haag. Als voorbeeld van vernieuwing willen we in Den Haag de Academy for Professionals  openen. Deze Academy zal een cursusaanbod speciaal voor professionals gaan bieden. Daarnaast wil de universiteit de komende jaren het onderzoek in Den Haag stimuleren en uitbreiden. Daarbij ligt het accent nadrukkelijk op samenwerking met de praktijk. Het onderzoek op de Haagse Campus heeft altijd een directe link met het grootstedelijke karakter van de stad, de internationale signatuur als stad van Vrede, Recht en Veiligheid en sluit aan bij lopende agenda’s van onze partners. Om de groei in onderzoek en onderwijs mogelijk te maken zijn er de komende jaren nieuwe faciliteiten nodig, hiervoor ondertekenden de gemeente en de Universiteit op 6 november een intentieovereenkomst.Legio mogelijkheden

Burgemeester Jan van Zanen: ‘De nieuwe plannen van de Universiteit Leiden in Den Haag dragen bij aan de ontwikkeling van Den Haag als internationale studentenstad. De campus biedt mogelijkheden voor de inwoners van Den Haag – scholieren en professionals. Daarnaast beschikt de universiteit over een brede kennisbasis die ingezet kan worden voor onderzoek naar stedelijke en internationale vraagstukken.’ Vicevoorzitter Martijn Ridderbos beaamt dat: ‘De stad Den Haag biedt de universiteit legio mogelijkheden voor nieuwe vormen van onderzoek en onderwijs. Ik ben daarom blij dat de Gemeente Den Haag en de Universiteit Leiden intensief samenwerken om het universitair onderwijs en onderzoek in Den Haag te versterken.’

Impact in de stad

Met ons onderzoek en onderwijs heeft de Campus Den Haag de meeste maatschappelijke impact, maar de Campus wil ook op andere manieren het verschil maken voor de samenleving. Daarom is de Campus in voortdurend contact met lokale partijen en belanghebbenden over hoe de universiteit het beste van meerwaarde kan zijn voor de stad. Erwin Muller: ‘Wij vinden het belangrijk om talentontwikkeling voor alle bevolkingsgroepen in Den Haag mogelijk te maken. Zo willen we bijdragen aan gelijke kansen, inclusiviteit en meer saamhorigheid in de stad.’

Zo wil de Campus investeren in het aantrekkelijk en toegankelijk maken van universitair onderwijs voor scholieren die niet zo snel de weg naar de universiteit vinden. De komende jaren wil de Campus bijdragen aan de onderwijsemancipatie van deze groepen, en daarmee indirect ook aan het verkleinen van de segregatie in de stad.

Hoofdafbeelding: vlnr. Martijn Ridderbos (vicevoorzitter CvB Universiteit Leiden), Jan van Zanen (burgemeester Den Haag), Erwin Muller (bestuurder Campus Den Haag Universiteit Leiden).
Fotograaf: Nicole Romijn

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.